วันเสาร์, กันยายน 19, 2558

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 "ขบวนการประชาธิปไตยใหม่" ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานเสวนา ในหัวข้อ "9 ปีที่ก้าวไม่พ้นรัฐประหาร 19 กันยา" เวลา 13.00 น
ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ New Democracy Movement - NDM

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 "ขบวนการประชาธิปไตยใหม่" ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานเสวนา ในหัวข้อ "9 ปีที่ก้าวไม่พ้นรัฐประหาร 19 กันยา"

---------------------------------
*พบกับวิทยากร*
อาจารย์พวงทอง ภวัครพันธ์ุ
คุณเยาวลักษณ์อนุพันธ์
คุณสมบัติ บุญงามอนงค์
คุณปกรณ์ อารีกุล

----------------------------------
*ปาฐกถาโดย*
อาจารย์พิชิต ลิขิติจสมบูรณ์

----------------------------------
*ดำเนินรายการโดย*
คุณณพัทธ์ นรังศิยา

----------------------------------
ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558
ณ ห้องประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

=>และมุ่งสู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตั้งแต่เวลา 17.00 น. - 22.00 น.