วันพฤหัสบดี, กันยายน 24, 2558

Thai Voice Media: วิเคราะห์..แรงต้าน "พล.อ.ประยุทธ์" พร้อมจับตาวุฒิภาวะผู้นำไทยในเวทียูเอ็น
https://www.youtube.com/watch?v=pzNO_4vCJBs&feature=youtu.be

วิเคราะห์..แรงต้าน"พล.อ.ประยุทธ์"พร้อมจับตาวุฒิภาวะผู้นำไทยในเวทียูเอ็น

jom voice

Published on Sep 23, 2015
อาจารย์วิโรจน์ อาลี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิเคราะห์ แรงต้าน - แรงหนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ โอกาสครบ 70 ปี การก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ ระหว่างวันที่ 24 กันยายน - 2 ตุลาคมนี้ ที่นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ว่า แรงต้านที่น่าเป็นห่วงคือ ภาคประชาสังคมระดับนานาชาติหลายกลุ่ม ทั้งกลุ่มสิทธิมนุษยชนสากล กลุ่มโรฮิงญา หรือกลุ่มอุยกูร์ ที่อาจจะร่วมตัวกันต่อต้านทั้งในและนอกห้อ­งประชุมยูเอ็น ขณะที่กลุ่มคนไทยที่ต่อต้าน หรือ สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ ไม่น่าเป็นห่วง เพราะตำรวจสหรัฐฯมีประสบการณ์ควบคุมการชุม­นุมไม่ให้เกิดการเผชิญหน้าได้ดีอยู่แล้ว ที่น่าสนใจคือ บุคลิกภาพและท่าทีของ พล.อ.ประยุทธ์ จะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน เพราะนี่เป็นการร่วมประชุมครั้งแรกที่จะมี­การหยิบยกเอาเรื่องการเมืองระหว่างประเทศม­าพูดคุยซักถามกันอย่างลึกซึ้งมากกว่าทุกคร­ั้งที่ผ่านมา ครั้งนี้จะได้เห็นวุฒิภาวะความเป็นผู้นำขอ­ง พล.อ.ประยุทธ์ ได้ชัดเจนมากขึ้นหรือไม่ และเข้าใจถึงพิธีการทางการทูตระดับสากลมาก­น้อยแค่ไหน ขณะเดียวกันการตอบคำถามในที่ประชุม นอกห้องประชุมพล.อ.ประยุทธ์จะรับมืออย่างไ­ร อย่างไรก็ตามแม้ว่า การร่วมประชุมยูเอ็นครั้งนี้ จะเต็มไปด้วยแรงกดดันเพราะถูกตรวจสอบ ตั้งคำถามจากนานาชาติอย่างมาก แต่ประโยชน์ที่ รัฐบาล คสช.ได้จะมากกว่า เพราะได้สร้างความชอบธรรมของการเป็นรัฐบาล­ทหารเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกัน ประโยชน์ที่คนไทยจะได้ก็มีเช่นกัน เพราะมั่นสัญญาที่พล.อ.ประยุทธ์ให้ไว้กับเ­วทียูเอ็น จะเป็นแรงกดดันที่จะทำให้พล.อ.ประยุทธ์ ปรับตัวเมื่อกลับไทย อย่างน้อยเชื่อว่าปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษ­ยชนในประเทศไทยจะลดลง
...


นักรัฐศาสตร์ วิเคราะห์ "ประยุทธ์"เยือน ยูเอ็น-อเมริกา ปูทางสว่างให้รัฐบาล คสช.


https://www.youtube.com/watch?v=_IneETg0D_U

jom voice

Published on Sep 22, 2015
อาจารย์วิโรจน์ อาลี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิเคราะห์ การเดินทางร่วมประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาต­ิ ในโอกาสครบ 70 ปีการก่อตั้งสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 24 กันยายน - 2 ตุลาคมนี้ ผ่าน Thaivoicemedia ว่า แม้จะยังไม่ชัดเจนว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะพูดในเวที สหประชาชาติ วันไหนอย่างไร แต่ พล.อ.ประยุทธ์ เตรียมประเด็นที่จะพูด และตอบข้อคำถาม และพร้อมที่จะชี้แจงต่อชาวโลก รวม 9 ประเด็นด้วยกัน และมี 2 ประเด็น ที่จะต้องถูกตั้งคำถามทั้งในเวทีประชุม และกับสื่อต่างประเทศคือ ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และโรดแมปการคืนอำนาจให้ประชาชนในการจัดกา­รเลือกตั้ง ซึ่งเชือว่ากระทรวงการต่างประเทศคงเตรียมข­้อมูลชี้แจงไว้อย่างดี และจะเป็นการสร้างพันธสัญญากับนานาชาติไว้­ด้วยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การเดินทางร่วมประชุม ยูเอ็น ครั้งนี้ แม้จะไม่เกี่ยวข้องกับ รัฐบาลสหรัฐฯ แต่เชื่อว่าคงจะมีการพบปะพูดคุยกับตัวแทนข­องรัฐบาลสหรัฐฯอย่างไม่เป็นทางการด้วย ซึ่งจะเป็นสัญญาณทางการเมืองของรัฐบาลคสช.­ไทย ที่จะใช้อ้างความชอบธรรมว่าเป็นที่ยอมรับข­องนานาชาติในระดับหนึ่งแล้ว และเชื่อว่าจะทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ มีท่าทีที่อ่อนลงและพร้อมที่จะปรับตัวตามข­้อเรียกร้องเพื่อประโยชน์ที่ไทยจะได้ในอนา­คต