วันเสาร์, กันยายน 26, 2558

(ให้ 3 นาที ต้องเร่ง) นรม.อ่านแถลงใน Interactive Dialogue , UN Summit
https://www.youtube.com/watch?v=J-fE9uAYO8k&feature=youtu.be

นรม.กล่าวถ้อยแถลงใน Interactive Dialogue , UN Summit

ทำเนียบ รัฐบาล

Published on Sep 25, 2015
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ความยาว 3 นาที ในInteractive Dialogue, UN Summit / หัวข้อที่ 1 Ending Poverty and Hunger Iณ Conference Building ,UNHQโพสต์ เก่ามาเล่าใหม่ (คิดว่าไม่ถึงมือทั่นผู้นำ)

ชุมชนแห่งเสรีภาพ (the Land of Liberty)September 22

ขอแจกข่าวที่ได้รับแว่วมา:

๑. แว่วข่าวมาว่า เครื่องบินของการบินไทย บินจากไทยมุ่งหน้าตรงเข้าสู่สนามบิน JFK ที่มหานครนิวยอร์คไม่ได้

๒. เพราะติดเรื่องประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบินและความปลอดภัยจาก ICAO และ FAA (ของสหรัฐฯ)

๓. ผมจึงมีข้อเสนอแก่ "ท่านผู้นำ" ดังต่อไปนี้: เมื่อไปทางอากาศไม่ได้ เพราะเครื่องบินของการบินไทย บินเข้าสหรัฐฯไม่ได้ เพราะ ไม่ได้มาตรฐาน อย่างนี้ เวลาที่จะขึ้นพูดที่ United Nations สามารถยืดเวลาขึ้นพูดได้จากวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ - วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

๔. ผม ต้องไหว้วาน"ท่านผู้นำ" ให้จัดหายานพาหนะไปใหม่ โดยอาจร้องขอให้ "ท่านผู้นำ" เปลี่ยนกำหนดการเดินทาง จากทางอากาศ ไปสู่การเดินทาง ทางน้ำ

๕.โดย

๕.๑. ขอยืมเรือเดินทางของ ชาวโรฮิงยา ที่ทางราชการไทยยึดไว้ เพื่อเดินทางไป ที่องค์การสหประชาชาติ หรือ

๕. ๒. นำเรือ ที่ใช้ทำการประมง ที่ผิดกฏหมายและไม่สามารถนำมา ใช้ประกอบอาชีพได้ เดินทางไปสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา

๖. ให้เหมือนๆกับ ตอนที่ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส เดินทางไป ค้นพบโลกใหม่ (New World) คือ สหรัฐอเมริกา จะดูเก๋ไก๋ไม่เบา และ

๗. เนื่องจาก Manhattan เป็นเกาะ และ ที่ทำการใหญ่ของ United Nations อยู่บนฝั่ง East River ที่เป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำ HUDSON ที่กว้างใหญ่พอๆกับทะเลสาป

๘. เรือเหล่านี้วิ่งมาตามแม่น้ำ HUDSON เข้าถึงหน้าสำนักงานใหญ่สหประชาชาติได้ โดยตรงเลย และ

๙. มีท่าเทียบเรือใหญ่อยู่ตรงนั้น สดวกสบายออกจะตายไป ไม่ต้องไปที่ สนามบิน JFK ซึ่งต้องมีวิธีการยุ่งยากซับซ้อนมากมายในการต้อนรับ

๑๐. "ท่านผู้นำ"เดินขึ้นจากท่าเทียบเรือ ก็ตรงเข้าสู่ห้องพักของโรงแรม Plaza One ได้ทันที และ Check - เข้าห้อง Suit ที่จองพักไว้ได้เลย

๑๑. ขออย่างเดียว อย่าให้มี U.S. Marshal หรือตัวแทนมายืนรอรับอยู่ ทั้งนี้เพื่อส่งหมายเรียกแก้คดี และ สำเนาคำฟ้อง ที่มีโจทก์ไปฟ้องคดีไว้ในศาล District ศาลใดศาลหนึ่ง

๑๒. นำมอบให้ เป็นการต้อนรับ อันอบอุ่น ในขณะที่เหยีบย่างมาสู่ สำนักงานใหญ่ขององค์การ United Nations ก็เท่านั้น จึงจะพอทำเนาได้.