วันจันทร์, กันยายน 21, 2558

เพราะคนชั่ว มันรังแก แม่จึงแดง...

กวีประชาไท: แม่จึงแดง

Mon, 2015-09-21 00:14
รพีพรรณ ส.

หยัดยืนกาย ไม่ย่อ-ยอบ ตอบโต้ศาล
เพื่อยืนกราน แสดงสิทธิ์ ความคิดเห็น
คนไม่ผิด ย่อมเจ็บปวด ร้าวรวดเป็น
ชี้ประเด็น ให้ทบทวน กระบวนการ

ประกันตัว ก็ไม่ให้ ไปพิสูจน์
พากันพูด ว่าคดี มีหลักฐาน
จะเอาข้อ มูลที่ไหน ไปซักค้าน
เมื่อพยาน ที่จับได้ กลับหายตัว

ความตีบตัน มันถูกรีด ถึงขีดสุด
เสียงสะดุด ห้องเงียบงัน ยินกันทั่ว
ลูกเอ๋ยเจ้า จงฟังไว้ อย่าได้กลัว
เพราะคนชั่ว มันรังแก แม่จึงแดง...

ที่มา ประชาไท