วันอาทิตย์, กันยายน 20, 2558

คลิปงานเสวนา 9 ปีที่ก้าวไม่พ้นรัฐประหาร 19 กันยา
https://www.youtube.com/watch?v=2-vPS6XcoSk

9 ปีที่ก้าวไม่พ้นรัฐประหาร 19 กันยา

ศศวัชร์ คมนียวนิช
Streamed live on Sep 18, 2015

*พบกับวิทยากร*
อาจารย์พวงทอง ภวัครพันธ์ุ
คุณเยาวลักษณ์อนุพันธ์
คุณสมบัติ บุญงามอนงค์
คุณปกรณ์ อารีกุล
----------------------------------
*ปาฐกถาโดย*
อาจารย์พิชิต ลิขิติจสมบูรณ์
----------------------------------
*ดำเนินรายการโดย*
คุณณพัทธ์ นรังศิยา
----------------------------------
ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558

ณ ห้องบรรยายปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เวลา13.00 น. - 16.00 น.