วันอังคาร, กันยายน 22, 2558

เจอแระ ความคิดนายกฯตู่ไปเอามาจากไหน ความคิดที่ว่าหากประชาธิปไตยมีปัญหาให้แก้ด้วยรัฐประหาร (ไปเอาความคิดของนักวิชาการเกรด C)


ดับเบิลยู สกอตต์ ธอมป์สัน ศาสตราจารย์กิตติคุณทางด้านการเมืองระหว่างประเทศ แห่งวิทยาลัยนิติศาสตร์และการทูตเฟลตเชอร์ มหาวิทยาลัยทัฟต์ส

ได้คำเฉลยแล้วว่านายกฯตู่ไปเอามาจากไหน ความคิดที่ว่าหากประชาธิปไตยมีปัญหาให้แก้ด้วยรัฐประหาร ความจริงเคยอ่านบทความนึ้เมื่อนานมาแล้วแต่ลืมแล้วเพราะไม่ประทับใจมุมมอง เห็นเพียงว่านักวิชาการผู้นี้ซึ่งมีสายสัมพันธ์อันดีกับอีลีทไทย สรุปได้เหมือนอีลีทไทยและไม่สมเหตุสมผลเลย

Nithinand Yorsaengrat


...

ความเห็น นักวิชาการเกรด ซี
จากเมืองแม่สหรัฐฯ
จะอ่านได้ ก็ดี ไม่อ่านก็คงได้
http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx…

บทความเรื่อง “Thai coup holds promise of democracy”  May 27, 2014 ใน OP-ED LA Times

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ Charnvit Kasetsiri


...

คนเขียนเป็น Adjunct Professor (อาจารย์พิเศษ) และเอกสารชี้ว่าอยู่ฟิลิปปินส์มาตั้งแต่2008
อย่าเพิ่งต่อว่ามหาวิทยาลัยหรือสถาบันครับ