วันพุธ, กันยายน 23, 2558

องค์กรภาคประชาสังคมหลายองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศจัดส่งรายงาน และเรียกร้องไทย หยุดละเมิดสิทธิฯ ต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน และสมาชิก UN ต้อนรับ "ตู่"
ภาคประชาชนส่งรายงานสถานการณ์สิทธิฯ ให้ UN แล้ว เผยมีปมสิทธิชุมนุม-ศาลทหาร

ที่มาเรื่อง ประชาไท
Tue, 2015-09-22

22 ก.ย. 2558 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากมูลนิธิผสานวัฒนธรรม (Cross Cultural Foundation) ว่า เมื่อวันที่ 21 ก.ย. ที่ผ่านมา องค์กรภาคประชาสังคมหลายองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศจัดส่งรายงานสถานการณ์สิทธิฯ ต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน (Human Rights Council) ขององค์การสหประชาชาติ ผ่านทางเว็บไซต์ของยูเอ็นที่ https://uprdoc.ohchr.org ทั้งนี้เวทีทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในกระบวนการ Universal Periodical Review หรือ UPR

โดยกระบวนการ Universal Periodical Review ( UPR หรือยูพีอาร์) นั้น เป็นการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human rights Council) ที่ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยประเทศสมาชิกของสภาสิทธิมนุษยชน (HRC) รวมทั้งสำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาติ (OHCHR) จะร่วมกันจัดเวทีทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของทุกประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ โดยจุดประสงค์ของกระบวนการ UPR คือต้องการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศสมาชิก รวมทั้งพยายามประสานความร่วมมือของหน่วยงานทั้งหมดด้านสิทธิมนุษยชนเข้าด้วยกัน โดยจะมีการจัดทำรายงาน มีรายงานรัฐ 20 หน้า รายงานของหน่วยงานในองค์การสหประชาชาติ 10 หน้า และรายงานที่รวบรวมจากองค์กรต่างๆ เอกชน แล้วทาง OHCHR จะรวบรวมทั้งหมดเป็น 10 หน้ากระดาษ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาทาง HRC สำนักเลขาของ UPR ใช้หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศทั้งหมดทุกฉบับทั้งที่ประเทศนั้นมีข้อผูกพันทางกฎหมายและในส่วนที่ไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย

สำหรับประเทศไทยได้เข้าสู่การทบทวนรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนมาแล้วหนึ่งครั้งในปีพ.ศ. 2553 (2010) และมีประเทศต่างๆ ทั่วโลก 193 ประเทศก็เข้าสู่กระบวนการ UPR แล้ว ทาง HRC จะจัดประชุม 3 ครั้งต่อปี ดังนั้นประเทศต่าง ๆ จะต้องเข้าสู่กระบวนการ UPR โดยเฉลี่ยทุก 4 ปี ในครั้งหน้าประเทศไทยจะเข้าสู่กระบวนการ UPR อีกครั้งในการประชุมครั้งที่ 25 เดือนเมษายน- พฤษภาคม 2559 (2016) ณ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx )

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ระบุด้วยว่า รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนต่างๆ ของภาคประชาสังคมได้จัดส่งไปนั้น เน้นประเด็นเรื่อง นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน สิทธิในที่ดินและป่าไม้ สิทธิเด็ก การเข้าถึงความยุติธรรม สิทธิในการชุมนุมและการแสดงออกทางความคิดเห็น การบังคับให้บุคคลสูญหาย การป้องกันการทรมานและการสืบสวนสอบสวนรวมทั้งการเยียวยาผู้เสียหาย เหตุการณ์ในสามจังหวัดชายแดนใต้ รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมในศาลทหาร เป็นต้น (รายงานคู่ขนานของมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ฉบับภาษาอังกฤษ สามารถ Download ได้ที่https://voicefromthais.files.wordpress.com/2015/09/upr-torture_and-land-_-crcf-and-partners_21sep-2015.pdf)

ooo


Thailand: Member states must use UN review to demand key human rights commitments

Source: FIDH.ORG

Paris, Bangkok, 22 September 2015: UN member states must use the next Universal Periodic Review (UPR) of Thailand to demand key human rights commitments from the government, FIDH, its member organization Union for Civil Liberty (UCL), and its partner organization Internet Law Reform Dialogue (iLaw) said today.

FIDH, UCL, and iLaw made the call with the release of two joint submissions for Thailand’s second UPR, which is scheduled to be held in April 2016 in Geneva, Switzerland.

“UN member states must continue to demand that Thailand bring its repressive laws into compliance with its international obligations with regard to the rights to freedom of opinion, expression, and peaceful assembly,” said FIDH President Karim Lahidji. “States must also urge Thailand to take concrete steps towards the abolition of the death penalty,” he added.

One submission, prepared by FIDH and iLaw, details how the situation concerning the right to freedom of opinion and expression and the right to peaceful assembly has markedly worsened since Thailand’s first UPR in 2011.

Thailand has continued to restrict those rights through the use of legislation and proclamations that are inconsistent with the country’s obligations under international law, notably the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR).

Following the 22 May 2014 coup, the situation has further deteriorated. Numerous orders and announcements issued by the ruling military junta, the National Council for Peace and Order (NCPO), imposed additional restrictions on the right to freedom of opinion and expression and the right to peaceful assembly. This has a resulted in a strict enforcement of a ban on public gatherings, events, and discussions that authorities claimed might affect national security. In addition, authorities have stepped up the intimidation of media workers, censorship, and the overzealous application of lèse-majesté laws.

Of particular concern is the growing number of lèse-majesté arrests and prosecutions under Article 112 of the Thai Criminal Code. The deprivation of liberty and the imposition of disproportionately harsh prison sentences under the pretext of protecting the monarchy intensified significantly after the 22 May 2014 coup. On 22 May 2014, there were six people serving prison terms for offences under Article 112. As of 21 September 2015, that number had gone up to 35 and at least 14 more remained detained awaiting trial.

“Only through a return to genuine democracy can the reform of present laws relating to lèse-majesté, computer crimes, and public protest be achieved, so as to establish full rights to freedom of opinion, expression, and peaceful assembly. At this time, however, the most immediate demands on the NCPO should be to repeal Article 44 of the interim Constitution, rescind all orders restricting freedom of expression and assembly, end the use of military courts to try civilians, and cease all arbitrary detentions,” said iLaw Executive Director Jon Ungpakorn.

In a separate joint submission, FIDH and UCL document Thailand’s failure to make real progress towards the abolition of the death penalty.

Since Thailand’s first UPR, there has been no effort to reduce the number of crimes subject to the death penalty. Instead of reducing the number of offenses that are defined as capital crimes, lawmakers introduced new legislation and proposed laws that expand the offenses that can be punished by death.

Drug-related offenses continue to represent a disproportionate share of the crimes for which a death sentence is imposed. Thirty-seven percent of the men and 80% of the women who were under death sentences as of 31 May 2015 had been found guilty of drug-related offenses.

Thailand has repeatedly declared its intention to consider abolishing capital punishment. However, many of the official statements have made the abolition of the death penalty contingent on the support of public opinion. Regrettably, successive governments have failed to provide the general public with relevant information to have an informed opinion on the issues related to the death penalty.

“Thailand has considered abolishing the death penalty and issued a plethora of statements to that effect. However, the lack of political will has stifled any meaningful action. Also missing is a government initiative to adequately inform and educate the general public on the issue,” said UCL Senior Advisor Danthong Breen. “Despite a steady decline in the number of prisoners under death sentence and no executions for more than six years, abolition remains an elusive goal,” he added.

The FIDH-UCL joint submission makes important recommendations to Thailand’s government to take steps towards the abolition of the death penalty.

Press contacts:

Mr. Arthur Manet (French, English, Spanish) - Tel: +33672284294 (Paris)