วันพุธ, กันยายน 30, 2558

ชาวเน็ตต้าน #singlegateway ถล่ม เว็ป ICT 'กสท โทรคมนาคม' กอ.รมน. ล่ม

ข้อมูลจากชาวทวิตภพ
ooo

เรามารู้กัน DDos หรือ ยิง ip กัน กิ๊ๆ

https://www.youtube.com/watch?v=i_GMn_pUb5Y