วันพฤหัสบดี, กันยายน 24, 2558

แด่แฟนเพลงของ Neil Diamond - (Coming to) America ในโอกาส "ต้อนรับตู่' แอทเดอะยูเอ็น
https://www.youtube.com/watch?v=wTSLRbm8L9E


"America"

Far,
We've been traveling far
Without a home
But not without a star

Free,
Only want to be free
We huddle close
Hang on to a dream

On the boats and on the planes
They're coming to America
Never looking back again,
They're coming to America

Home
Don't it seem so far away
Oh, we're traveling light today
In the eye of the storm
In the eye of the storm

Home
To a new and a shiny place
Make our bed and we'll say our grace
Freedom's light burning warm
Freedom's light burning warm

Everywhere around the world
They're coming to America
Ev'ry time that flag's unfurled
They're coming to America

Got a dream to take them there
They're coming to America
Got a dream they've come to share
They're coming to America

They're coming to America
They're coming to America
They're coming to America
They're coming to America
Today, Today,
Today, Today, Today

My country 'tis of thee (today)
Sweet land of liberty (today)
Of thee I sing (today)
Of thee I sing
Today, Today, Today
Today, today, today......