วันพุธ, กันยายน 30, 2558

คม-ชัด-ลึก ผู้นำทหารไทย...เวทีโลก ความท้าทายผู้นำไทย
https://www.youtube.com/watch?v=gJUNO6GVb7w&sns=fb

คม-ชัด-ลึก ผู้นำทหารไทย...เวทีโลก?

รายการ คมชัดลึก

Published on Sep 28, 2015

ผู้ร่วมรายการ
- อัษฏา ชัยนาม อดีตเอกอัครราชทูตไทยและผู้แทนถาวรไทยประจ­ำองค์การสหประชาชาติ
- วิโรจน์ อาลี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ มธ.