วันศุกร์, กันยายน 25, 2558

EU ขอไทยร่างรธน.ใหม่ โดยเคารพเสรีภาพในการพูด-ชุมนุม ฟังเสียงวิพากษ์ที่มา ประชาไท
Thu, 2015-09-24

24 ก.ย. 2558 เฟซบุ๊กแฟนเพจ European Union in Thailand เผยแพร่แถลงการณ์จากสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย โดยระบุว่า สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยออกแถลงการณ์ฉบับนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยขอยืนยันในความมุ่งมั่นของสหภาพยุโรปต่อประชาชนชาวไทย ผู้ซึ่งสหภาพยุโรปมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยาวนานทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม และการติดต่อเชื่อมโยงระดับประชาชน (people to people contacts) ในฐานะมิตรและหุ้นส่วนของประเทศไทยสหภาพยุโรปได้เรียกร้องอย่างต่อเนื่องให้มีการกลับเข้าสู่กระบวนการทางประชาธิปไตย

ในช่วงเวลาที่ได้เริ่มมีกระบวนการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ทางสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยได้เรียกร้องให้รัฐบาลไทยเคารพเสรีภาพในการพูดและการชุมนุมอีกครั้ง การอภิปรายสาธารณะที่ทำได้อย่างเต็มรูปแบบและเสรีเท่านั้น ที่เสียงวิพากษ์วิจารณ์จะสามารถได้ยินได้ ซึ่งจะทำให้เกิดการปฏิรูปและความสมานฉันท์ที่แท้จริง

สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยเชื่อว่าหลักนิติธรรม การปกป้องและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญแก่ความมั่นคงและความก้าวหน้า และขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ทางการไทยปฏิบัติตามข้อผูกพันของประเทศไทยภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมือง

ooo

แถลงการณ์จากสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย
สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยออกแถลงการณ์ฉบับนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

Local EU Statement
The European Union Delegation issues the following statement in agreement with the EU Heads of Mission in Thailand

กรุงเทพฯ 24 กันยายน 2558 – สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยขอยืนยันในความมุ่งมั่นของสหภาพยุโรปต่อประชาชนชาวไทย ผู้ซึ่งสหภาพยุโรปมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยาวนานทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม และการติดต่อเชื่อมโยงระดับประชาชน (people to people contacts) ในฐานะมิตรและหุ้นส่วนของประเทศไทยสหภาพยุโรปได้เรียกร้องอย่างต่อเนื่องให้มีการกลับเข้าสู่กระบวนการทางประชาธิปไตย

ในช่วงเวลาที่ได้เริ่มมีกระบวนการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ทางสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยได้เรียกร้องให้รัฐบาลไทยเคารพเสรีภาพในการพูดและการชุมนุมอีกครั้ง การอภิปรายสาธารณะที่ทำได้อย่างเต็มรูปแบบและเสรีเท่านั้น ที่เสียงวิพากษ์วิจารณ์จะสามารถได้ยินได้ ซึ่งจะทำให้เกิดการปฏิรูปและความสมานฉันท์ที่แท้จริง

สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยเชื่อว่าหลักนิติธรรม การปกป้องและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญแก่ความมั่นคงและความก้าวหน้า และขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ทางการไทยปฏิบัติตามข้อผูกพันของประเทศไทยภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมือง

* * * * * * * * * *

Bangkok, 24 September 2015 – The EU Delegation reaffirms the EU's strong commitment to the Thai people with whom the EU has strong and longstanding political, economic and cultural ties and people to people contacts. As a friend and partner of Thailand, the EU has repeatedly called for the democratic process to be restored.

At a time when the drafting process of a new constitution is starting, the EU Delegation again calls upon the Thai government to respect freedom of speech and assembly. Only a full and free public debate in which also critical voices can be heard will allow for true reform and reconciliation.

The EU Delegation believes that the rule of law and the protection and promotion of human rights are crucial elements for stability and progress and calls upon the Thai authorities to abide by Thailand's obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights."

* * * * * * * * * *
เรื่องเกี่ยวข้อง...

"อรรถสิทธิ์ เมืองอินทร์"เปรียบ กปปส.คือ"ไวรัส"ของระบอบประชาธิปไตย

https://www.youtube.com/watch?v=VijnNVEub-w

jom voice

Published on Sep 22, 2015
นายอรรถสิทธิ์ เมืองอินทร์ อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เกี่ยวกับ การยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ของ รัฐบาล คสช.ว่า คสช.ไม่ได้เป็นตัวแทนเจตจำนงของประชาชน และมาโดยรัฐประหาร จึงไม่มีความชอบธรรม อีกทั้้ง คสช.ก็ไม่เป็นกลางเพราะมาตามคำเรียกร้องขอ­ง กปปส.หรือ ม็อบนกหวีด ซึ่งคนกลุ่มนี้เปรียบเสมือนไวรัสของขบวนกา­รเรียกร้องประชาธิปไตยของไทย ดังนั้น ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ที่ออกมา ก็คงไม่ต่างไปจากร่างรัฐธรรมนูญที่ คสช.จงใจให้คว่ำไป คือจะไม่ให้คุณค่าเรื่องสิทธิเสรีภาพ และความเป็นประชาธิปไตย แต่จะให้ความสำคัญกับเรื่องความมั่นคงในคว­ามหมายของกองทัพมากกว่า