วันจันทร์, สิงหาคม 31, 2558

คลิป Thai Voice Media คุยต่อกับ กฤดิกร วงศ์สว่างพานิช ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อการร้ายสากล - เผด็จการทหารอาจฉุด"ไทย"สู่สงครามก่อการร้าย




https://www.youtube.com/watch?v=M-fNVFe7bGQ

เผด็จการทหารอาจฉุด"ไทย"สู่สงครามก่อการร้าย

jom voice

Published on Aug 30, 2015
นายกฤดิกร วงศ์สว่างพานิช ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อการร้ายสากล Critical Terrorism Studies จากประเทศอังกฤษ ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เกี่ยวกับพัฒนาการของกลุ่มก่อการร้ายสากลใ­นอนาคต และโอกาสของประเทศไทย ที่จะตกเป็นเป้าก่อเหตุของกลุ่มก่อการร้าย­สากลว่า เป็นไปได้ที่ ประเทศไทย จะตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มก่อการร้ายสากล หากดำเนินนโยบายต่างประเทศผิดพลาด โดยเฉพาะ รัฐบาลทหารที่นิยมใช้อำนาจและอาวุธมากกว่า หลักการและเหตุ อาจจะทำให้มิตรประเทศกลายเป็นศัตรู และรูปแบบของการก่อการร้ายสากลยุคใหม่ หลังเหตุการณ์ 9/11 ผู้ก่อการร้ายจะไม่คำนึงถึงหลักมนุษยธรรมอ­ีกต่อไป เป้าหมายจะเป็นศูนย์กลางของความเจริญ หรือศูนย์กลางของโลก มุ่งสังหารคนจำนวนมาก สำหรับประเทศไทย ไม่เข้าข่ายความเป็นศูนย์กลางโดยตรง แต่หากมีจุดอ่อน และล้มเหลวในการรับมือและป้องกันการก่อการ­ร้ายสากล ก็อาจจะตกเป็นเป้าได้เช่นกัน ส่วนวิธีการอาจจะพัฒนาไปถึงขึ้น ระเบิดพลีชีพ คาร์บอมพ์ และ cyber terrorism ได้


เรื่องต่อเนื่อง...