วันเสาร์, สิงหาคม 29, 2558

ขอเชิญร่วมกัน "อ่านร่างรัฐธรรมนูญ 2558" วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 เริ่ม 15.00 น.
กิจกรรม "อ่านร่าง ตามรูทีน"
ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนชาวไทย มาร่วมกัน
"อ่านร่างรัฐธรรมนูญ 2558"
ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558
ตั้งแต่เวลา 15.00 - 17.00 น.
ณ ลานปรีดี พนมยงค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
--------------------------------------------------------
โดยท่านสามารถดาวน์โหลดร่างรัฐธรรมนูญได้ที่ : http://goo.gl/YWBzbr

กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย (LLTD)