วันจันทร์, สิงหาคม 31, 2558

Nick Ragan ให้ข้อคิดเรื่อง การสอบสวน ชาว ต่างชาติ ในค่ายทหาร ต้องมีความระมัดระวังโปร่งใส Business As Usual ไม่ได้ ระวังจะชักศึกเข้าบ้าน
https://www.youtube.com/watch?v=yFRmggQgh-o

สอบสวน ชาว ต่างชาติ ในค่ายทหาร

aquateal quoise

Published on Aug 29, 2015
สอบสวน ชาว ต่างชาติ ในค่ายทหาร

...