วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 27, 2558

แฉเบื้องหลัง ทำไมโพลล์สำนักต่างๆถึงบอกว่าคนชื่นชอบรัฐบาลทหาร(คสช.)
ที่มา เวปพันทิป

ข่าวจาก Asiancorrespondent
Why are some opinion poll results so positive about the Thai junta?
By Saksith Saiyasombut & Siam Voices Sep 24, 2014
http://asiancorrespondent.com/126917/why-are-some-opinion-poll-results-so-positive-of-the-thai-junta/

ข่าวนี้พูดถึงเรื่องการสำรวจความเห็นว่าทำไมถึงมีผลดูเป็นบวกอย่างมากกับคณะรัฐบาลทหาร เนื้อหาข่าวโดยสรุปมีดังนี้

นอกจากปัญหาเช่นเดียวกับที่พบทั่วไปในการสำรวจโพล(เช่น วิธีการสำรวจ , การตั้งคำถาม , ขนาดกลุ่มตัวอย่าง และ การสุ่มเลือกตัวอย่าง เป็นต้น) เหตุการณ์ที่ตามมาหลังการรัฐประหาร เช่น การจับกุมและสลายการชุมนุมต่อต้านบนท้องถนน การควบคุมสื่อ ล้วนทำให้ผู้คนไม่กล้าที่จะแสดงออกถึงความรู้สึกที่แท้จริง

ในข่าวยังอ้างอิง ”NCPO ‘deterring’ honest opinion polls”, ใน Bangkok Post, August 3, 2014 Writer: Nanchanok Wongsamuth
http://www.bangkokpost.com/news/local/423802/ncpo-deterring-honest-opinion-polls ซึ่งกล่าวว่า
"มีบางคนที่ปฏิเสธที่จะตอบการสำรวจโพลเพราะกลัวการถูกเรียกรายงานตัวจากทหาร ดังนั้นผู้ตอบโพลจึงประกอบไปด้วยพวกเสื้อเหลืองและคนที่มีความเห็นกลางๆ เป็นส่วนใหญ่"

"สุทิน เวียนวิวัฒน์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) หัวหน้าโครงการ อีสาน โพลล์ ก็ให้ความเห็นไว้อีกว่า โพลล์ที่มีฐานในกรุงเทพฯไม่ได้เป็นตัวแทนของทั้งประเทศ แม้ว่าจะอ้างว่าสำรวจแบบทั่วประเทศ แต่ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยเสียงของคนเมือง"

"ผลการสำรวจของ อีสานโพลล์หลังการรัฐประหาร 1 เดือน จากตัวอย่าง 1,062 คน กลับให้คะแนน คสช. ที่ 2.5 จากเต็ม 4 คะแนน ซึ่งถือเป็นค่าคะแนนนิยมปกติ โดยกลุ่มตัวอย่างมีเกษตรกรอยู่ 39.9%"
"ทาง บางกอกโพสต์ซันเดย์ ได้ติดต่อไปยังสวนดุสิตโพลล์ ขอดูข้อมูลกลุ่มตัวอย่างการสำรวจผลงาน 2 เดือน ของ คสช. แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นเกษตรกรและคนว่างงาน คิดเป็นเพียง 5.15% ต่างจากสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ให้ตัวเลขไว้ 31.37%"

นอกจากผลโพลล์ที่ดูเหมือนลำเอียง จากสำนักโพลล์ที่รู้จักกันดีอย่าง สวนดุสิตโพลล์ , โพลล์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ เอแบคโพลล์ ยังมีสำนักโพลล์ใหม่ คือ มาสเตอร์โพลล์ ที่ให้ผลการสำรวจที่น่าสงสัย เช่น ผลสำรวจหัวหน้าชุมชนกว่า 622 แห่งทั่วประเทศให้การสนับสนุนพลเอกประยุทธ์(หัวหน้าคสช.) และ คสช.คะแนนนิยมเพิ่มขึ้นจาก 70.1% เป็น 81%

ตัวอย่างผลโพลล์จากมาสเตอร์โพลล์ ในไทยรัฐออนไลน์ http://www.thairath.co.th/content/429638

มาสเตอร์โพลล์ ทำการสำรวจโดย ชมรมนักวิจัยไทยความสุขชุมชน หรือ Thai Researchers in Community Happiness Association (TRICHA) ซึ่งเริ่มมาทำโพลล์เมื่อ 14 มิถุนายน 2557(หลังการรัฐประหาร) หัวข้อสำรวจความเห็นที่ทำ เช่น

- ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาพยนตรเรื่อง ตํานานสมเด็จพระนเรศวร
- ประเมินทัศนคติอันตรายว่าดวยการยอมรับรัฐบาลทุจริตคอรัปชั่นแต่ขอให้ตนเองได้ประโยชน์ และความพอใจของสาธารณชนต่อการจัดระเบียบสังคมโดย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
- ก้าวตอไปของประเทศไทย หลังครบ1 เดือนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
- สาธารณชนอยากเห็นอะไรและไม่อยากเห็นอะไรในอีก 1 ปีข้างหน้า
- สํารวจความพึงพอใจของแกนนําชุมชนตอการทํางานของ คสช.
- สํารวจฐานสนับสนุนของแกนนําชุมชนต่อ คสช. และความคิดเห็นต่อรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
- สํารวจความคิดเห็นและความสุขของแกนนําชุมชนหลังทราบผลโหวต สนช. ให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรี

ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นหัวข้อสำรวจที่ดูเป็นบวกต่อ คสช. แต่เกือบทั้งหมดกลับมีตัวอย่างที่สำรวจน้อย คือ ไม่เกิน 1,000 ตัวอย่าง

เข้าไปดูเว็บไซต์ของมาสเตอร์โพลล์ และผลโพลล์ที่สำรวจได้ที่
http://masterpoll.net/
เมื่อเข้าไปดูในเว็บไซต์จะปรากฎว่าเหมือนยังทำไม่สมบูรณ์ ในหัวข้อข้อความจากประธานชมรม(Message from Association’s Chief) กลับไม่ปรากฎชื่อตัวประธาน [แต่ถ้าดูข่าวจากลิงค์ข่าวจากไทยรัฐด้านบนจะพบว่าตัวประธานคือ ดร.นพดล กรรณิกา]

หากเช็คจากการจดทะเบียนโดเมนเนมของเว็บไซต์ ทั้ง masterpoll.net และ tricha.net จะพบว่าทั้งคู่จดในชื่อของ นาย นพดล กรรณิกา 

เว็บ masterpoll.net จดทะเบียน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 (1 สัปดาห์ ก่อนการรัฐประหาร)

โดยประวัติของ ดร.นพดล
- จบด้านวิธ๊การสำรวจมาจาก Alma Mater Michigan University,USA
- เคยเป็นผู้อำนวยการของ เอแบคโพลล์
- จากประวัติในเว็บมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เคยเป็นที่ปรึกษาให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐหลายหน่วย ทั้งตำรวจตรวจคนเข้าเมือง / เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ / ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ / ปลัดกระทรวงยุติธรรม / ผู้บัญชาการกองทัพบก เป็นต้น
http://library.au.edu/hall-of-fame/st-thomas2009-3.html
- ตามโปรไฟล์ใน Twitter และ LinkedIn ระบุว่าออกจากเอแบค เพื่อไปศึกษาปริญญาโทที่ Georgetown University ด้านยุทธศาสตร์และการจัดการนโยบาย โดยมีการทวิตข้อความเกี่ยวกับผลสำรวจของมาสเตอร์โพลล์อยู่เสมอ

แก้ไขข้อความเมื่อ 24 กันยายน 2557 เวลา 16:13 น.

...

ความเห็นบางส่วน...

คิดไว้แต่แรกแล้วว่าสถานการณ์บ้านเมืองช่วงทหารยึดอำนาจ ประกาศกฎอัยการศึก แบบสำรวจมันจะไปเชื่อถือได้อย่างไร

"อ. อนุสรณ์ ธรรมใจ" กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริการในคณะกรรมการสภาการศึกษา พูดไว้ได้ตรงประเด็นทีเดียว"


...

เรื่องเกี่ยวเนื่อง...

What the f........

We often wonder about NIDA and Dusit polls. In the past we'd invariably end up sitting in total shock by lunch time on Sundays, rocking back and forth mumbling what the f..., what the f..., what the f....

And then enlightenment, a sneak peak at the strict criteria used by pollsters when selecting pollee's, everything becomes crystal clear, a eureka moment. It's all in the footwear.

Declan Lakes