วันอาทิตย์, สิงหาคม 30, 2558

ร่างรัฐธรรมนูญ 58 ห้ามถาม ห้ามวิจารณ์ ห้ามไม่ได้หรอก... ภาพกิจกรรม อ่านร่างฯตามรูทีน ที่ลานปรีดีฯ 29 สค.

ที่มา เพจ

กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย (LLTD)


อ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับไทยยุคพระศรีอาริย์ ณ ลานปรีดี (29 สค)

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่พวกเราอ่านร่างรัฐธรรมนูญ เนื่องจากรัฐบาลประยุทธ์ห้ามรณรงค์รับ/ไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ และไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่จะใช้ในอนาคต และจะเป็นตัวกำหนดอนาคตของประเทศไทย

"ให้เราประชาชนทุกคนมีความสุขความสงบดังเช่นยุคพระศรีอาริย์"