วันศุกร์, สิงหาคม 28, 2558

เชิญร่วมงานเสวนา “ความหวังของระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่” วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ในช่วงเวลาที่สปช.กำลังเตรียมลงมติ รับหรือไม่รับ ‪#‎ร่างรัฐธรรมนูญ‬ เว็บไซต์Prachamati.org ชวนทุกคนที่สนใจมาร่วมเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และแสดงความคิดเห็น ต่อร่างรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน

ในการเสวนา “ความหวังของระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่”
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558
เวลา 11.00 น. – 14.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลป์กรุงเทพฯ)

วิทยากรผู้เปิดประเด็น
โคทม อารียา
-สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ปูนเทพ ศิรินุพงศ์
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศราวุฒิ ประทุมราช
- สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

อธึกกิต แสวงสุข
- สื่อมวลชน

ชลัท ประเทืองรัตนา
- นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

ดำเนินรายการโดย ประทับจิต นีละไพจิตร

ดู Event กิจกรรม ได้ที่ https://www.facebook.com/events/538115143003675/

พร้อมต่อด้วยเวทีช่วงบ่าย เรื่อง “คุยแบบ No Drama เสรีภาพกัญชาควรอยู่ตรงไหน?” 15.00-18.00 น.

ทั้งสองงานสามารถ ติดตามการถ่ายทอดสดตลอดงานได้ทางเว็บไซต์Prachamti.org

ที่มา 

·