วันอังคาร, สิงหาคม 25, 2558

คนไทยในอังกฤษ เรียกร้อง คสช. หยุดสืบทอดอำนาจ! อ. ปวิน แจมแลกเปลี่ยนปวิน นักวิชาการที่กลายเป็นเหยื่อทางการเมือง 23 ส.ค.58

https://www.youtube.com/watch?v=F7jQiEKiWmI

Published on Aug 24, 2015

วันที 23 ส.ค. อ.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ รองศาสตราจารย์ประจำศูนย์วิจัยเอเชียตะวัน­ออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ได้แลกเปลี่ยนทรรศนะคติทางการเมือง กับคนไทยรักประชาธิปไตยในอังกฤษ ในฐานะนักวิชาการ ในต่างแดน ได้สัมผัสอะไรบ้าง ความยากง่ายนักเรียนไทยในต่างแดน ต่อเคลื่อนไหวทางการเมือง และ การระเบิดทีแยกราชประสงค์ หลังจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์ ระบุการตั้ง คกก.ยุทธศาสตร์คือ ทางตันของประเทศไทย และ จากการเป็นนักวิชาการ ที่กล้าวิจารณ์ ต้องกลายเป็นเหยื่อทางการเมือง

ooo

กลุ่มคนไทยในอังกฤษ เรียกร้อง คสช. หยุดสืบทอดอำนาจ! "ปวิน" แจมแลกเปลี่ยน
ในวันที่ 23 ส.ค. ได้มีการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็นทางการเมืองระหว่าง คนไทยรักประชาธิปไตยในอังกฤษ กับ อ. ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ รองศาสตราจารย์ประจำศูนย์วิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น โดยประเด็นสำคัญที่แลกเปลี่ยนกันได้แก่ การร่างรัฐธรรมนูญของกรรมาธิการ โดยเฉพาะ การเพิ่มบทบรรญัติ ให้มี คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฎิรูปและการปรองดองแห่งชาติ ซึ่งเปิดโอกาสให้ คสช. มีอำนาจเหนือรัฐบาล

คนไทยรักประชาธิปไตยในอังกฤษ ได้แสดงความเห็น ไม่เห็นด้วยและเรียกร้องให้หยุดการสืบอำนาจของ คสช เพราะเป็นการสถาปนาคณะรัฐประหารและยังยืนหยัดตามที่เคยแถลงการณ์ไปก่อนหน้านี้คือ ไม่รับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการทหารไทย

หลังจากนั้นได้แลกเปลี่ยนในประเด็นระเบิดที่แยกราชประสงค์ ที่มีผู้บาดเจ็บล้มตาย สร้างความเสียหายทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และจิตใจต่อคนไทยทั้งในและนอกประเทศ ซึ่ง อ.ปวินได้แลกเปลี่ยนชีวิตการเดินทาง ในวิชาชีพนักวิชาการในต่างแดน บรรยากาศการสัมภาษณ์ อดีตนายกฯ ทักษิณ ในอีกมุมหนึ่ง การสื่อสารผ่านสือต่างประเทศที่ได้มีโอกาสได้ให้ข้อมูลในประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ทางการเมืองไทย

ภาพทั้งหมดจาก https://www.facebook.com/thai.in.abroad.protect.democracy

ที่มา FB
Konthaiuk community