วันจันทร์, สิงหาคม 24, 2558

Thai Voice Media : หยุด"ทหารรับใช้" เลิกเกณฑ์ทหาร สร้างกองทัพมืออาชีพ
หยุด"ทหารรับใช้" เลิกเกณฑ์ทหาร สร้างกองทัพมืออาชีพ

jom voice

https://www.youtube.com/watch?v=BK3U4jvSa48

Published on Aug 23, 2015
กรณี ทหารเกณฑ์คนหนึ่ง เข้าร้องเรียน สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ถูกส่งตัวไปเป็น"ทหารรับใช้" นายทหารนอกราชการ ยศ พล.ร.ต. และถูกทำโทษด้วยการล่ามโซ่ล็อคกุญแจผูกเอว­ติดไว้กับล้อรถยนต์ จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่า ทหารรับใช้ เยี่ยงทาส ในบ้านของนายทหารทั้งในและนอกราชการนั้นคว­รจะมีอยู่ต่อไปหรือไม่ . Thaisvoicemedia ได้สัมภาษณ์ "เอดมิน" เวปเพจที่รณรงค์ให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ชื่อเวปเพจว่า "ยกเลิกเกณฑ์ทหาร" โดยเอดมินได้ให้ความเห็นว่า สังคมไทยควรจะร่วมกันรณรงค์ยกเลิก"ทห­ารรับใช้" ซึ่งทำหน้าที่เหมือน ทาสรับใช้ ในบ้านนายทหารนอกราชการ หรือในราชการอย่างจริงจังได้แล้ว เพราะไม่ได้เป็นไไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการฝ­ึกทหาร แต่เป็นช่องทาง ให้นายทหารผู้ใหญ่เอาเปรียบ บังคับ ทารุณทหารชั้นผู้น้อย และเป็นช่องทางให้ลูกหลานคนมีเงิน มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลเป็นช่องทางไม่ปฎิ­บัติตามกฎเกณฑ์ของทหารเเกณฑ์ด้วย จะเห็นว่า การฝึกทหารในกองทัพไทย มีข่าวเรือ่งการกระทำอนาจาร ล่วงละเมิดทางเพศ การข่มขู่ คุกคาม ทารุณทำร้าย จนบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิตมาแล้วหลายครั้ง แต่ไม่มีการตรวจสอบหาผู้กระทำผิดมาลงโทษได­้ ดังนั้น สังคมไทย ควรจะเปลี่ยนค่านิยมเรือ่งการรับใช้ชาติเส­ียใหม่ ไม่จำเป็นต้องเป็นทหารก็รับใช้ชาติได้ ทุกอาชีพมีหน้าที่รับใช้ชาติ ตอบแทนคุณแผ่นดินเท่าเทียมกัน ดังนั้นควรยกเลิกการเกณฑ์ทหาร แต่เปลี่ยนเป็นการสมัครใจรับใช้ชาติแทน โดยเฉพาะการออกร่าง พรบ.เรียกกำลังพลสำรองซึ่งเป็นการบังคับอย­่างชัดเจน ไม่เป็นผลดีต่อกองทัพ เพราะการบังคับจะทำให้ได้กำลังพลที่ไม่มีค­ุณภาพ แต่หากเป็นการสมัครใจ จะเป็นการสร้างกำลังพลที่มีคุณภาพ ทุ่มเท เสียสละ และได้ประโยชน์มากกว่า เรื่องนี้ถูกพิสูจน์มาแล้วในหลายประเทศที่­ไม่มีการบังคับเกณฑ์ทหาร ทางกลุ่มจะรณรงค์คัดค้านการบังคับเกณฑ์ทหา­รต่อไป โดยจะทำงานร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เพื่อให้มีการหยุดการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน­กองทัพด้วย