วันศุกร์, สิงหาคม 28, 2558

สื่อรัฐบาลจีนประกาศว่า ได้สัญญาสร้างรถไฟในไทยเรียบร้อยแล้ว (แต่คนไทย ก็ยังไม่รู้เรื่อง)
China finally wins Thailand railway project

By Kong Defang (People's Daily Online)
August 27, 2015

After many ups and downs, China has finally won the railway cooperation project withThailand. Zhu Xijun, general manager of the Southeast Asia Company of China Railway Construction Corporation (CRCC), said on Aug. 26 that after six rounds of negotiation, both sides plans to sign the inter-governmental framework agreement on the China-Thailand Railway project in early September, and the commencement ceremony of the project is expected to be held in the end of October, Xinhua reported.

This year marks the 40th anniversary of China-Thailand diplomatic ties and the first year of implementation of the "One Belt and One Road"initiative proposed by China. The China-Thailand Railway, which has a historical significance, has attracted tremendous attention.

According to Zhu Xijun, the project, which will be completed in 3 years, will bring actual benefits to the socioeconomic development of Thailand. After the railway puts into use, people will enjoy a much more convenient and cheaper transportation between China and Thailand. The price of a railway passenger ticket between Kunming and Bangkok will be about 3600 Thai Baht or 700 yuan, which is about a half or a third of an airline ticket, and the railway freight cost is only one ninth of the air freight.

The railway is estimated to add 2 million more Chinese tourists to Thailand every year and will provide further convenience to its agricultural product export. With this railway,Thailand will be a new transportation hub of ASEAN countries.

Wu Zhiwu, Charge d'Affaires ad Interim of Chinese Embassy in Thailand, said that the cooperation on China-Thailand Railway will be a good example of the implementation of the "One Belt and One Road" initiative. On the basis of this railway, China and Thailand can further cooperate on the construction of ports, airports and other infrastructures.

The planned China-Thailand Railway is 867 kilometers long, with an agreed operation speed of 180km/h, which is slower than the previous version of 250km/h due to cost control. The railway will connect northeast Thailand's Nong Khai province, capital Bangkok and eastern Rayong province. 
ความเห็นในเน็ต...

*** สื่อรัฐบาลจีนประกาศว่า ได้สัญญาสร้างรถไฟในไทยเพื่อจีน เรียบร้อยแล้ว ***
(แม้แต่คนไทย ก็ยังไม่รู้เรื่อง แถมโครงการนนี้ไมได้มีการยื่นประมูลแข่งขัน
เพีอให้ได้ราคาที่ดีที่สุดเลย)

.

หลังจากวิ่งเต้นอยู่นาน (After many ups and downs)
จีนก็ได้สัญญาสร้างรถไฟในไทยมาครอบครอง
โดยโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรของจีน
(will provide further convenience to its agricultural product export.)
โดย ไทยจะเป็นศูยน์ส่งออกสินค้าจีนแห่งใหม่สู่ประเทศอาเซียน
(Thailand will be a new transportation hub of ASEAN countries.)
.
มุบมิบเซ็น โดยไม่มีการเปรียบเทียบราคา ไม่ต้องทำ EIA ?
ไม่ต้องทำทางลูกรังให้หมดก่อน โครงการไม่ต้องผ่าน ตุลาการรัฐธรรมนูญ ??

Credit 

Phattita Cheraiem