วันจันทร์, สิงหาคม 31, 2558

แปะไว้หน่อย ภาพข่าวคั่นเวลา ไม่มีไรมาก แค่ความเคลื่อนไหว ยิ่งลักษณ์ไปศาลวันนี้ คดีจำนำข้าว


แปะไว้หน่อย ภาพข่าวคั่นเวลา ไม่มีไรมาก

แค่ความเคลื่อนไหว ยิ่งลักษณ์ไปศาลวันนี้ คดีจำนำข้าว

มีคนเจอะภาพ จับภาพ และจารภาพไว้

ให้รับรู้ ให้ชูชิด และให้คิดลึกๆ