วันอาทิตย์, มิถุนายน 28, 2558

Well ! วันหยุด...ผ่อนคลายนิด...คำแปลเวอชั่นใหม่ของ เพลง "Non Je Ne Regrette Rien" (Edith Piaf)
https://www.youtube.com/watch?v=RTH9MKiYvM0

Published on May 29, 2015