วันอาทิตย์, มิถุนายน 28, 2558

แถลงการณ์ จากผู้อยู่เบื้องหลัง น ศ ประชาธิปไตยใหม่ (แล้วใครเล่าอยู่เบื้องหลังรัฐประหาร ใครเล่าอุ้มชูเผด็จการ ใครเล่าสั่งปล้นอำนาจของฉันไป?)
https://www.youtube.com/watch?v=VjukNAeI1LI&feature=youtu.be


แถลงการณ์ฉบับเต็มของประชาชนผู้อยู่เบื้องหลัง "ขบวนการประชาธิปไตยใหม่" ฉบับเต็ม พร้อมลงนามผู้ให้การสนับสนุน
(ผู้อยู่เบื้องหลังที่เปิดเผยชื่อ)
...

ร่างแถลงการณ์ของประชาชนผู้อยู่เบื้องหลังขบวนการประชาธิปไตยใหม่

ถ้าการต่อสู้ด้วยสันติวิธีกลายเป็นอาชญากรรม
ถ้าการเรียกร้องประชาธิปไตยกลายเป็นความผิด
ถ้าการสนับสนุนสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนกลายเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ
ถ้าการเพรียกหาความยุติธรรมกลายเป็นการถูกลงโทษทัณฑ์
ประเทศแบบไหนกันที่รัฐบาลทหารและ คสช.กำลังสร้างทิ้งไว้ให้เรา?


ในขณะที่เศรษฐกิจประเทศกำลังทรุดหนัก ภัยแล้งกำลังสร้างความทุกข์ยากเดือดร้อนทั่วทุกหัวระแหง โรค MERS กำลังเป็นภัยคุกคามใหม่ต่อชีวิตประชาชน รัฐบาลทหารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชากลับมีเวลาว่างมากพอที่จะระดมกำลังออกมาจับนักศึกษา 14 คน ระบบราชการที่ไม่เคยทำงานเกินสี่โมงเย็นกลับสามารถออกหมายจับหมายค้นนอกเวลาราชการ แถมยังเปิดศาลทหารพิจารณาคดีตอนสี่ทุ่มได้ราวกับร้านสะดวกซื้อ

นี่ชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลทหารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาทำงานเพื่อใคร? พวกเขาไม่ได้ทำงานเพื่อประเทศชาติหรือประชาชนอย่างที่พล่ามปาว ๆ แต่ทำงานเพื่อความมั่นคงของตัวเองและตัวเองเท่านั้น

ทั้งที่มีอำนาจล้นฟ้า มีแสนยานุภาพเต็มอัตราศึก มีมาตรา 44 ในกำมือ มีศาลทหารไว้ข่มขู่ประชาชน มีอันธพาลนอกเครื่องแบบคอยทำร้ายคุกคามคนคิดต่าง แต่รัฐบาลทหารก็ยังรู้สึกไม่มั่นคง พวกเขากลัวนักศึกษาที่ทำแค่ชูป้ายผ้า ตัวสั่นเทาเมื่อได้ยินคำว่า “คสช.ออกไป!” ความกลัวของพวกเขาใหญ่กว่าอำนาจและอาวุธในมือเสียอีก

รัฐบาลทหารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชากลัวการแสดงความคิดเห็นแตกต่าง เพราะพวกเขารู้ตัวดีว่าบริหารประเทศไม่เป็น ไม่มีปัญญาแก้ปัญหาอะไรได้ แต่พวกเขายังดื้อดึงอยู่ต่อไป เพื่อรักษาอำนาจและรักษาผลประโยชน์ของตัวเองไว้ท่ามกลางความฉิบหายของบ้านเมือง

ถ้าวันนี้เราปล่อยให้รัฐบาลทหารลงโทษนักศึกษาที่ต่อสู้เพื่อประเทศชาติและประชาชน ต่อไปเราก็ต้องยอมก้มหน้าจำนนอยู่ภายใต้อำนาจบาตรใหญ่ของรัฐบาลเผด็จการโง่เง่าไร้ประสิทธิภาพ เราจะปล่อยให้อนาคตของตัวเราอยู่ในกำมือของคนเขลาคลั่งอำนาจหรือ? หรือเราจะลุกขึ้นและทวงการกำหนดชะตากรรมของตัวเราคืนกลับมา?

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเคยกล่าวเองว่า “ไม่มีใครเรียกผม ผมมาเอง” นั่นเท่ากับยอมรับแล้วว่าเขาไม่เคยมีความชอบธรรมในการบริหารประเทศ แต่การจะนั่งรอให้เขาสำนึกได้เองและยอมสละจากอำนาจนั้นคงยากยิ่งกว่าสอนกบเต้นรำ ประชาชนเท่านั้นที่จะผลักให้เขาลงจากอำนาจได้

อย่าได้วอนขอความเมตตาจากเผด็จการ เพราะนั่นเท่ากับเรายอมรับอำนาจของคนบ้า ประชาชนจงลุกขึ้นและบอกเผด็จการเถิดว่าปล่อยนักศึกษาเดี๋ยวนี้ ปล่อยนักศึกษาออกมาอ่านหนังสือสอบ ออกมาตีปิงปอง ออกมาเล่นเกมส์ฟีฟ่าออนไลน์ ออกมาเปลี่ยนกางเกงใน ออกมาชูป้ายผ้าประชาธิปไตย และออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี

นี่คืออนาคตของเรา ประชาชนต้องการอำนาจตัดสินใจคืนมา คสช.ต้องออกไปและคืนอำนาจให้ประชาชน!

ลงชื่อ

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ เกษียร เตชะพีระ สุชาติ สวัสดิ์ศรี
ฝ้ายคำ หาญณรงค์ วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา ชญานิน เตียงพิทยากร
ณขวัญ ศรีอรุโณทัย วีรพงษ์ สุนทรฉัตราวัฒน์ อภิรดา มีเดช
ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ คีรีบูน วงษ์ชื่น อารยา คงแป้น
ชินธิป เอกก้านตรง อนุชิต นิ่มตลุง ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์
สมฤทธิ์ ลือชัย อนรรฆ สมพงษ์ ยุกติ มุกดาวิจิตร
ไอดา อรุณวงศ์ อาทิตย์ เคนมี เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี
อธิคม คุณาวุฒิ รุ่งฤทธิ์ เพ็ชรรัตน์ ธสุธิดา เทศทอง
ขวัญชัย กุลสันติธำรงค์ ประทับจิต นีละไพจิตร ทวีศักดิ์ เผือกสม
เวียงรัฐ เนติโพธิ์ สถาพร เสนาวงค์ อัครพงษ์ ค่ำคูน
วีระพงษ์ ประภา ศิริภาส ยมจินดา พีรเดช ตันเรืองพร
ชานันท์ ยอดหงษ์ ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง ปูนเทพ ศิรินุพงศ์
มาพร เลิศสุริย์เดช พรรณิการ์ วานิช ทวิภัทร บุณฑริกสวัสดิ์
ณฤทธิ์ บุญให้เจริญ เฉลิมสัณห์ เกียรติศรีชาติ ปราชญ์ ปัญจคุณาธร
บารมี ชัยรัตน์ ธนันท์กานต์ สร้อยองอาจ
ชัชฎา กำลังแพทย์
อุดมศักดิ์ พฤกษเมธาพันธ์ อนุสรณ์ อุณโณ ชลิตา บัณฑุวงศ์
สิขเรศ ศุภปัญญา พวงทอง ภวัครพันธุ์ ศิริพร ฉายเพ๊ชร
จณิษฐ์ เฟื่องฟู สุขุม ชีวาเกียรติยิ่งยง ทองธัช เทพารักษ์
ส ศิวรักษ์ สงวน คุ้มรุ่งโรจน์...

หลักการกำปั้นห้า ประชาธิปไตยใหม่

1.หลักประชาธิปไตย จะต้องให้พลเมืองทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเสมอหน้าอย่างเท่าเทียมกัน

2.หลักความยุติธรรม ที่จะช่วยลดความขัดแย้งในสังคม ปราศจากสองมาตรฐานในกระบวนการยุติธรรม

3.หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการกำหนดวิถีชีวิตตนเอง รัฐบาลต้องคืนอำนาจให้ประชาชนโดยเร็ว

4.หลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน ซึ่งเป็นสิทธิข้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องเคารพ รัฐบาลต้องหยุดละเมิดสิทธิประชาชน

5.หลักสันติวิธี คือ การแก้ไขปัญหาทางการเมืองต้องปราศจากการใช้ความรุนแรง หรือการนำมาสู่เงื่อนไขที่ทำให้เกิดความรุนแรง

ทั้งนี้ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ขอย้ำอีกว่า การเคลื่อนไหวจะกระทำด้วยมือเปล่า เท้าเปล่า และมีเบื้องหลังคือประชาชนผู้รักในสิทธิและเสรีภาพเท่านั้น มิได้มีกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง หรือพรรคการเมืองใดๆ แอบแฝงทั้งสิ้น

...

https://www.youtube.com/watch?v=mBv_f72g3VE&feature=youtu.be

เปิดตัว"กลุ่มบุคคล"ผู้อยู่เบื้องหลัง นักศึกษา 14 คน พร้อมประกาศสู้ต่อ

jom voice
Published on Jun 27, 2015

วันที่ 27 มิถุนายน ที่ผ่านมา กลุ่มประชาชนและนักศึกษา ได้รวมตัวกันประกาศ เปิดเผยตัวเองว่า เป็น กลุ่มบุคคลผู้อยู่เบื้องหลัง นักศึกษาทั้ง 14 คนที่ถูกจับกุม ใน ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ พร้อมออกแถลงการณ์ ยืนหยัดต่อสู้ต่อไปเพื่อ ขับ หลักการ 5 ข้อของ ขบวนประชาธิปไตยใหม่

น.ส.ภัควดี วีระภาสวงษ์ ตัวแทน กลุ่มประชาชนผู้อยู่เบื้องหลัง ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ Thaivoicemedia ว่า กลุ่มนักศึกษา และประชาชนที่รวมตัวขึ้นนี้เพื่อยืนยันกับ รัฐบาล คสช.ว่า เป็นกลุ่มบุคคลที่อยู่เบื้องหลังนักศึกษาท­ี่โดนจับกุมทั้ง 14 คนจริง และจะต่อสู้บนหลักการ 5 ข้อของนักศึกษาต่อไป โดยการขับไล่รัฐบาลเผด็จการ คสช. รวมทั้ง จะเรียกร้องให้ ปลดตัวนักศึกษาทั้ง 14 คน โดยรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันลงชื่อสนับสนุน­ข้อเรียกร้องดังกล่าว ผ่าน เฟสบุ๊ค พลเมืองโต้กลับ เมื่อได้จำนวนมากพอแล้วก็จะนำไปยื่นต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ พิจารณาคืนอำนาจให้ประชาชน เพราะตลอด 1 ปีกว่าที่ผ่านมา มีแต่ความเสียหายและสร้างปัญหาให้กับประชา­ชนมากมาย ดังนั้นรัฐบาลเผด็จการ คสช.จะต้องหยุดสร้างความเสียหายแก่ประเทศช­าติและประชาชนทันที

ooo
ฉันคือผู้อยู่เบื้องหลังนักศึกษา
ฉันคือผู้ฝากถามหาความเทียมเท่า
ฉันคือคนประชาชนของพวกเขา
ฉันคือเจ้าของอำนาจอธิปไตย

แล้วใครเล่าอยู่เบื้องหลังรัฐประหาร?
แล้วใครอุ้มชูเผด็จการจนเป็นใหญ่?
แล้วใครสั่งปล้นอำนาจของฉันไป?
ใครเล่าใคร? ฉันสงสัยช่วยตอบที

"ฉันเอง"
วัชรัสม์ ( วัดรัด คนเดิม )
26 มิถุนายน 2558

ที่มา เพจ Karnt Thassanaphak

ooo
https://www.youtube.com/watch?v=FKCmyiljKo0

I'm Spartacus - Spartacus