วันอาทิตย์, มิถุนายน 28, 2558

"RED USA" ฟ้องโลก: A Message to "US Congress
https://www.youtube.com/watch?v=Pn3biUSx5UI&feature=youtu.be

Presented on May 11, 2015


Published on Jun 25, 2015