วันอาทิตย์, มิถุนายน 21, 2558

รำลึกถึงการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 "เสื้อแดงชิคาโก้" ทำบุญกับพี่น้องชาวลาว ที่วัดใน Elgin + การปฏิวัติ 2475 + ประชาธิปไตยในยุคเปลี่ยนผ่าน ยุคเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตย


วัดพุทธสามัคคี Elgin, Illinois USA

เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของคณะราษฎร
https://www.youtube.com/watch?v=1gh5i8ifCpo

Published on Nov 20, 2013

SAMESKYBOOKS PUBLISHING 


การปฏิวัติ 2475 : ความรู้ ความไม่รู้ และความไม่ยอมรู้ โดย ศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์


Published on Jun 25, 2014
การแสดงปาฐกถาทางวิชาการ "การปฏิวัติ 2475 : ความรู้ ความไม่รู้ และความไม่ยอมรู้" โดย ศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ อาคารโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ooo
ของแถม...

ประชาธิปไตยในยุคเปลี่ยนผ่าน ยุคเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตย : แลกเปลี่ยนPublished on Apr 30, 2015
ในโอกาสจัดพิมพ์หนังสือ
ประชาธิปไตยในยุคเปลี่ยนผ่าน:
รวมบทความว่าด้วยประชาธิปไตย ความรุนแรง และความยุติธรรม
ของประจักษ์ ก้องกีรติ
http://www.sameskybooks.net/books/tra...
วิทยากร
- นิธิ เอียวศรีวงศ์
นักวิชาการอิสระ
- ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปิยบุตร แสงกนกกุล
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประจักษ์ ก้องกีรติ
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย
ธร ปีติดล
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558
เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.
ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จัดโดย
คณะทำงานสัมมนาและเผยแพร่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน


ประชาธิปไตยในยุคเปลี่ยนผ่าน ยุคเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตย : ฉบับสมบูรณ์


https://www.youtube.com/watch?v=JAIGus_IlGE