วันเสาร์, มิถุนายน 20, 2558

เจาะข่าวตื้น 156 : ใครงงประชามติกับรัฐธรรมนูญ ฟังทางนี้
https://www.youtube.com/watch?v=2gNMTbZ6g1g

Published on Jun 19, 2015
ขอต้อนรับเข้าสู่เจาะข่าวตื้น 156 ตลกดูถูกสติปัญญา กับเรื่องฮิปสเตอร์สุดสโลว์ไลฟ์ในการแก้รั­ฐธรรมนูญเพื่อทำประชามติ งงมั้ย ? ถ้ายังไม่เก็ทหรือไม่เข้าใจ เชิญติดตามได้กับเจาะข่าวตื้นเทปนี้นะฮ้าว­์ฟฟ