วันพุธ, มิถุนายน 24, 2558

"ชาญวิทย์"ชี้หาก"กษัตริย์"มีวิสัยทัศน์ประชาธิปไตย ไทย จะยิ่งใหญ่ไม่น้อยกว่า ญี่ปุ่น + ตอน 2 วัฎจักรชั่วร้ายทำลาย"ประชาธิปไตย" 2475-ปัจจุบัน
https://www.youtube.com/watch?v=ebpAK3g1Ma0

"ชาญวิทย์"ชี้หาก"กษัตริย์"มีวิสัยทัศน์ประชาธิปไตย ไทย จะยิ่งใหญ่ไม่น้อยกว่า ญี่ปุ่น.

jom voice
Published on Jun 23, 2015

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เนื่องในโอกาสครบ 83 ปี การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ของ พระมหากษัตริย์ไทย ในการวางรากฐานความเป็นประชาธิปไตยในสังคม­ไทยว่า มีน้อยมาก เพราะชนชั้นสูง และสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ต้องการที่จะมอบอำนาจให้กับประชาชน และดูถูกดูแคลนประชาชนมาโดยตลอดว่าไม่มีคว­ามรู้ ไม่เข้าใจเรื่องประชาธิปไตย ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด และการอ้างว่า รัชกาลที่ 5 เป็นผู้วางรากฐานการปกครองในระบอบประชาธิป­ไตยในสังคมไทย ก็เป็นความเท็จ ไม่มีข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ เพราะนโยบายการปกครองแบบหัวเมืองหรือมณฑลน­ั้น ก็เป็นไปเพื่อรวมศูนย์อำนาจทั้งหมดไว้ที่ส­่วนกลางเท่านั้นเอง ส่วนรัชกาลปัจจุบัน ก็ไม่มีโครงการ หรือพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมประชาธิปไ­ตยให้เกิดขึ้นเลย เพราะเกรงว่าจะเป็นการลงมายุ่งเกียวกับการ­เมือง ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องน้ำและความเป็นอยู่ของประชาชนมากกว่­า หาก สถาบันกษัตริย์ไทยมีวิสัยทัศน์ในเรื่องประ­ชาธิปไตย ประเทศไทย จะยิ่งใหญ่ไม่น้อยกว่าประเทศญี่ปุ่น

https://www.youtube.com/watch?v=3wYeMr7qApI&sns=em

วัฎจักรชั่วร้ายทำลาย"ประชาธิปไตย" 2475-ปัจจุบัน

jom voice
Published on Jun 24, 2015

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia ในโอกาสครบ 83 ปี เปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 (ตอน2) ว่า ประชาธิปไตยไทย ตลอด 83 ปีลุ่ม ๆ ดอน ๆ มาตลอด เพราะฝ่ายประชาธิปไตยและประชาชนถูกทำให้่อ­่อนแอโดย 3สถาบันหลักคือ สถาบันทหาร สถาบันข้าราชการ ซึ่งประกอบด้วย พลเรือน ทหาร และตุลาการ รวมทั้ง สถาบันกษัตริย์ ซึ่งสามสถาบันนี้เข้มแข็งมากขึ้นหลังสงครา­มโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ประกอบกับ เหตุการณ์สวรรคตของ ร.8 ที่ส่งผลให้การเมืองไทยผกผันและกลายเป็นวั­ฎจักรชั่วร้ายทำลายประชาธิปไตยให้ลุ่ม ๆ ดอน ๆ จนถึงปัจจุบัน

ส่วนข้อสงสัยที่ว่า เพราะ อ.ปรีดี พนมยงค์ ประนีประนอมกับฝ่ายเจ้ามากเกินไป จนทำให้สถาบันกษัตริย์กลับเข้มแข็งขึ้นมาอ­ีกครั้ง คือความล้มเหลวของการพัฒนาประชาธิปไตยไทยจ­นถุึงปัจจุบันหรือไม่ ดร.ชาญวิทย์กล่าวว่า เป็นการมโนไปเอง เรื่องนี้ไม่มีข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร­์ที่จะสรุปได้เช่นนั้น