วันอาทิตย์, มิถุนายน 28, 2558

นักศึกษา-ประชาชน ร่วมแสดงเจตนา 'ปล่อยนักศึกษาทั้ง 14 คน อย่างไม่มีเงื่อนไข'นักศึกษา-ประชาชน ร่วมแสดงเจตนา 'ปล่อยนักศึกษาทั้ง 14 คน อย่างไม่มีเงื่อนไข'
12.00 น. ที่กำแพงประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นักศึกษาและประชาชน ทะยอยมาร่วมเขียนข้อความถึงนักศึกษาที่ถูกจับกุมและคุมขังอยู่ในเรือนจำ จากการแสดงออกทางการเมืองเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย เมื่อ 25 มิ.ย.ที่ผ่านมา ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
โดยคนที่มีชื่อเสียง เช่น อ.เอกชัย ไชยนุวัติ รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ ม.สยาม และสุณัย ผาสุข ที่ปรึกษาประจำประเทศไทยของฮิวแมนไรท์วอทช์ รวมทั้ง ฟลุค เดอะสตาร์ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้นักศึกษา และเรียกร้องให้ปล่อยนักศึกษาด้วย
ข้อความที่เขียนในกิจกรรมนี้ เช่น
"ม.44 ไม่ใช่กฎหมาย ปล่อยลูกหลานเรา"
"หน้าที่บริหารประเทศเป็นหน้าที่ประชาชนฝ่ายพลเรือนไม่ใช่หน้าที่ทหาร ปล่อยนักศึกษาทั้ง 14 คน โดยไม่มีเงื่อนไข"
"ผู้ที่อยู่เบื้องหลังมิใช่ใคร ผู้อยู่เบื้องหลังคือ 'ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยไง'"
"การแสดงออกทางความคิดไม่ใช่อาชญากรรม ควรทำได้อย่างเสรี 'โปรดปล่อยเพื่อนของเรา'"
"ผมขี้ขลาด คุณกล้าหาญ"
"ปล่อยเพื่อนผม ไม่งั้นผมไปทุกการชุมนุม"
"Get up, stand up for your right. Get up, don't give up the fight"
14.30 น. ยังมีประชาชนประมาณ 30 คน จับกลุ่มพูดคุยในบริเวณนั้น

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน