วันอังคาร, มิถุนายน 23, 2558

สารคดี 83 ปี ประกาศคณะราษฎร ฉบับที่ 1 ตอน ย้อนเหตุการณ์ยึดอำนาจจากกษัตริย์ฉบับย่อ
https://www.youtube.com/watch?v=HIZQ9r-GY0A&feature=youtu.be

Published on Jun 18, 2015
จากสารคดี "ย้อนรอยประวัติศาสตร์รัฐประหารไทย 01 24 มิถุนายน 2475 อภิวัฒน์สยาม"

oooทำพิธีกรรมถอนหมุดคณะราษฏร์ ของพวกคนดีคร๊ะ

Phattita Cheraiemooo


หมุดคณะราษฎร

หมุดคณะราษฎร
สถานที่ประวัติศาสตร์ที่คณะราษฎรยืนอ่านแถลงการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งมีพระมหากษัตริย์มีอำนาจสูงสุดมาเป็นระบอบประชาธิปไต โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันถือเป็นจุดเริ่มต้นของประชาธิปไตยในประเทศไทย

เนื้อความบนหมุดมีข้อความว่า
“ณ ที่นี้ คณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญ
เพื่อความเจริญของชาติ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ เวลาย่ำรุ่ง”

ที่ตั้ง : ลานข้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303