วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 25, 2558

คลิป แถลงการณ์ครบรอบ 1 ปี องค์การเสรีไทยฯ OFHD Declaration June,24 2015

Published on Jun 23, 2015

แถลงการณ์องค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน­และประชาธิปไตย
ในวาระครบ ๑ ปีของการก่อตั้งองค์กร วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘

เรื่อง ประเทศไทยสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นรัฐล้มเหลว (a failed state)

ประกาศ ณ วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘
นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
เลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน­และประชาธิปไตย