วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 09, 2561

The Daily Dose : 7 ปีผ่านไป สนทนากับสมยศ พฤกษาเกษมสุข
https://www.facebook.com/DailyDoseTH/videos/2274555662560189/