วันเสาร์, สิงหาคม 04, 2561

อ.สุรชาติ บำรุงสุข ที่บรรดาผู้อ้างตัวเป็นนักยุทธศาสตร์อาจบอกว่าไม่น่าเชื่อถือ ได้มาชี้ให้เห็นว่าเบื้องหลังของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีคืออะไร และมีจุดอ่อนที่ร้ายแรงอะไรบ้าง - อ่าน "ยุทธศาสตร์ผิด ประเทศพัง! อนาคตแห่งความล้มเหลวของไทย"
https://www.matichonweekly.com/column/article_122483


คนเรียนวิชายุทธศาสตร์ทุกคนถูกพร่ำสอนเสมอว่า ยุทธศาสตร์ที่ไร้การปรับตัวคือความพ่ายแพ้ และการไม่ปรับตัวก็คือความล้มเหลวของแผนยุทธศาสตร์ในตัวเอง

ฉะนั้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือ การกำหนดอนาคตของประเทศไทยด้วยแผนที่ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ก็เท่ากับเป็นการละเลยต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชุดนี้จึงถูกทำขึ้นด้วยสมมุติฐานว่า โลกภายนอกและภายในของรัฐไทย “หยุดนิ่ง”

หรือรัฐไทยในมุมมองทางยุทธศาสตร์จึงราวกับดำรงอยู่ใน “โลกที่ไม่เปลี่ยนแปลง”

ซึ่งกระบวนคิดที่มีลักษณะเช่นนี้ก็คือจุดเริ่มต้นที่ผิดพลาดทั้งหมด และจะยิ่งผิดพลาดมากขึ้นเมื่อยุทธศาสตร์เช่นนี้ถูกนำไปใช้ในทางปฏิบัติ เพราะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นสัจธรรม

บทเรียนพื้นฐานที่นักเรียนวิชายุทธศาสตร์ถูกสอนเป็นข้อเตือนใจก็คือ ยุทธศาสตร์ที่ผิดพลาดคือหายนะของประเทศ

และหายนะของไทยในอีก 20 ปีข้างหน้าในทางยุทธศาสตร์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว!

...

Anuwat Manisawet ขอบคุณอาจารย์ที่ทำให้ผมนึกถึงการล่มสลายของ โกดัก โซนี่ โนเกีย แบลคเบอร์รี่ หลงตัวเองว่าแต่ลืมคิดไปว่าโลกหมุนเร็วกว่าที่คิดที่น่าคิดคือแล้วระบบการศึกษาเราจะก้าหน้าไปได้อย่างไรบนโรดแม็ปที่ล้าหลังไป21ปี

ooo


(คลิปเก่าเล่าใหม่) ยุทธศาสตร์การเมืองของฝ่ายขวาจัด ?https://www.facebook.com/216454018852384/videos/441968076300976/