วันจันทร์, พฤษภาคม 07, 2561

คอลัมนิสต์กากเดนรับใช้เผด็จการ หน้าที่ของมันย่อมต้องใส่ร้าย ใส่ไคล้นักวิชาการ-นักกิจกรรมต่อต้านเผด็จการ


...


คำชี้แจงเปิดผนึก

จากการที่ผู้ใช้นามปากกา “เขื่อนขันธ์” เขียนพาดพิงผมในคอลัมน์ “คมคิด คนเขียน” ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์จำนวนสองครั้ง คือ วันที่ 19 เมษายน 2561 และวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ดังลิงค์ที่แนบมา ผมขอชี้แจงดังนี้

1) การหารือของกลุ่ม “คนอยากเลือกตั้ง” ในการจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ไม่ได้ใช้อาคารสถานที่ของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการหารือแต่อย่างใด กลุ่ม “คนอยากเลือกตั้ง” มีสถานที่และมีกระบวนการหารือเป็นการภายในของตนเอง

2) ผมไม่มีส่วนรู้เห็นกรณีเงินสองแสนบาท โฆษกนักเคลื่อนไหวที่ต้องกินยาระงับประสาท และ “ตัวป่วน” ที่เดินทางเข้าออกประเทศกัมพูชา ซึ่งโยงมาว่าจะส่งผลให้นักศึกษาทนไม่ไหวและรวมตัวกันขับไล่ผม

3) ผมไม่ทราบและไม่เคยมีการร้องเรียนว่าผู้ปกครองนักศึกษาถูกข่มขู่คุกคามจากกองกำลังอารักขากลุ่ม “คนอยากเลือกตั้ง” บริเวณหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อความที่ผู้ใช้นามปากกา “เขื่อนขันธ์” เขียนในคอลัมน์ทั้งสองครั้งจึงเป็นเท็จ ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลให้ผม กลุ่ม “คนอยากเลือกตั้ง” และผู้เกี่ยวข้องเสื่อมเสีย หากแต่ยังเป็นการยุยงปลุกปั่นให้สถานการณ์อาจลุกลามเป็นความรุนแรงดังที่เคยเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมจึงขอให้เจ้าของนามปากกา “เขื่อนขันธ์” ยุติพฤติกรรมใส่ร้ายป้ายสีและยุยงปลุกปั่น รวมถึงขอให้ผู้บริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์คำนึงถึงจรรยาบรรณของสื่อมวลชน ที่จะต้องเสนอข้อมูลที่เป็นจริงและวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มิใช่อาศัยข้อมูลเท็จในการยุยงปลุกปั่นหรือสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางการเมืองหรือการตลาดก็ตาม พร้อมกันนี้ ผมจะพิจารณาการดำเนินคดีกับผู้ใช้นามปากกา “เขื่อนขันธ์” ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากยังไม่ยุติพฤติกรรมดังกล่าว

จึงชี้แจงให้ทราบทั่วกัน

อนุสรณ์ อุณโณ
6 พฤษภาคม 2561

https://www.dailynews.co.th/article/638707
https://www.dailynews.co.th/article/641601Anusorn Unno

ooo

เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ Dailynews

ดังที่มีผู้ใช้นามปากกา "เขื่อนขันธ์" เขียนบทความกล่าวถึงผมในทำนองว่าเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อฝึกอาวุธหรือฝึกการพรางตัว ตามรูปภาพและลิงค์ที่ได้แนบไว้

ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณคัดกรองเนื้อหาที่จะตีพิมพ์ให้ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้สื่อของท่านทำร้ายใคร และที่สำคัญ หนังสือพิมพ์ไม่ควรตีพิมพ์เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ จะให้ผมไปฝึกอาวุธ ฝึกพรางตัว แค่เดินขึ้นตึกคณะผมก็เหนื่อยจะแย่แล้ว

ในส่วนของกระบวนการยุติธรรม อาจจะมีการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อให้เป็นมาตรฐานการดำเนินงานของสื่อมวลชนเป็นอันดับต่อไป เว้นเสียแต่ว่า ทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์จะตีพิมพ์ข้อความว่า "หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ต้องการให้เลือกตั้งปีนี้" ในหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์ ผมจะไม่ติดใจเอาความแต่อย่างใด

สุดท้าย อยากบอกว่านครวัดสวยมากนะครับ อยากไปอีกรอบ แต่ขัดสนงบประมาณ หากทางคุณเขื่อนขันธ์จะร่วมสมทบทุนจะยินดีมากครับ

ด้วยรักและเคารพ

พริษฐ์ ชิวารักษ์

6 พฤษภาคม 2561

ลิงค์ข่าว: https://www.dailynews.co.th/article/641601


Parit Chiwarak