วันพฤหัสบดี, เมษายน 12, 2561

ใครเอ่ยที่ชอบอวย ??

”ป๋าเปรม”ลั่นไทยโชคดี ได้”อภิสิทธิ์”เป็นนายกฯ

(https://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9510000152679)

...

ป๋าเปรมภูมิใจได้ประยุทธ์เป็นนายกฯ


https://www.facebook.com/WorkpointNews/videos/613228182379797/