วันพฤหัสบดี, เมษายน 12, 2561

😂คลิปกรณีศึกษาทหาร ยึดบ้านรุกป่าสงวน ในคลิปนี้สามารถเอาไปเปรียบเทียบ กับกรณีตัวอย่างโครงการก่อสร้างบ้านพักตุลาการเชิงดอยสุเทพได้เลย
https://www.facebook.com/711218382315879/videos/1384730631631314/

😂คลิปกรณีศึกษาทหาร
ยึดบ้านรุกป่าสงวน
ในคลิปนี้สามารถเอาไปเปรียบเทียบ
กับกรณีตัวอย่างโครงการก่อสร้างบ้านพักตุลาการเชิงดอยสุเทพ หรือหมู่บ้าน
ป่าแหว่งได้เลยครับ

ในเมื่อทหารเด็ดขาดในการจับชาวบ้านปลุกบ้านบุกรุกป่า
ก็ต้องเอามาตราฐานเดียวกันนี้
ไปใช้กับการสร้าง. โครงการก่อสร้างบ้านพักตุลาการเชิงดอยสุเทพ
ป่าแหว่งด้วย


News For You