วันจันทร์, เมษายน 16, 2561

ยุครัฐประหาร มีการโกงกินอะไรบ้าง...


...

ณ วินาทีนี้ การโกงยังคงมีอยู่ทั่วประเทศ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้าราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค
หรือแม้แต่คนในรัฐบาล มันปฏิเสธได้ไม่เต็มปากว่า ไม่มีการโกงแล้ว
การเรียกรับเงินจากตำแหน่งหน้าที่ การโยกย้ายตำรวจ ข้าราชการระดับสูงบางส่วน ทุกวันนี้ยังต้องใช้เงิน
และโกงไม่ได้หมายถึงการโกงเงิน โกงงบประมาณแผ่นดินเพียงอย่างเดียว
ใช้อำนาจ บารมี ในการโกง ก็มีให้เห็น
โกงเวลาราชการ เบียดบังไปหาประโยชน์ส่วนตัว
สารพัดโกง
เพราะจริยธรรมหย่อนยาน
ถ้าจะให้การโกงลดลงกว่านี้ รัฐบาลต้องใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว
ลดข้อครหา ทำให้ประชาชนเชื่อว่า รัฐมนตรีทั้งคณะ มีความโปร่งใสให้ได้ก่อน
ทุกวันนี้แหวนพ่อนาฬิกาเพื่อน ยังไม่มีใครเชื่อปากคำ "บิ๊กป้อม" ว่าเป็นเรื่องจริง
มันค้างคาอยู่อย่างนี้
แล้วจะชี้แจงให้ประชาชนเชื่ออย่างไม่มีข้อสงสัยใดๆ ได้อย่างไรว่าในยุครัฐบาล คสช.ไม่มีการโกงเลย.

ที่มา
http://www.thaipost.net/main/detail/6885
ส่วนหนึ่งของบทความ "ต้นน้ำแห่งการโกง"