วันอังคาร, เมษายน 10, 2561

การประชุมร่วมทุกฝ่าย เคลียร์ปมโครงการสร้างบ้านพักศาล ส่วนศาลอุทธรณ์ภาค 5 ยกเลิกมาร่วมกระทันหัน

การประชุมร่วมทุกฝ่าย เคลียร์ปมโครงการสร้างบ้านพักศาล ส่วนศาลอุทธรณ์ภาค 5 ยกเลิกมาร่วมกระทันหัน


โดย Eakarat Jittum
09/04/2018
Chiangmai News


แม่ทัพภาค 3 ประชุมร่วมทุกฝ่าย เคลียร์ปมโครงการสร้างบ้านพักศาลฯ ป่าเชิงดอยสุเทพ เพื่อหาทางออก ขณะที่ทาง ศาลอุทธรณ์ภาค 5 แจ้งยกเลิกเข้าร่วมกระทันหัน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 เม.ย.61 ที่ภายใน มทบ.33 พล.ท.วิจักข์ฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน การประชุมร่วมกันหาทางออกกรณี โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค 5 บริเวณป่าเชิงดอยสุเทพ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยการประชุมครั้งนี้ มีการเชิญตัวแทนเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ซึ่งเป็นภาคประชาชนที่เรียกร้องให้ยุติและยกเลิกโครงการ แล้วคืนพื้นที่ป่า เข้าร่วมพูดคุยนำเสนอข้อมูลความคิดเห็นและข้อเรียกร้อง ร่วมกับตัวแทนศาลอุทธรณ์ภาค 5 เพื่อหาทางออกร่วมกัน
พร้อมทั้งมีการเชิญตัวแทนส่วนราชการ และ อปท.ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย อย่างไรก็ตามในการประชุมครั้งนี้ ปรากฏว่า เมื่อเริ่มดำเนินการประชุม ทางศาลอุทธรณ์ภาค 5 กลับไม่มีตัวแทนเข้าร่วมประชุมและรับฟังแต่อย่างใด และเพิ่งมีการแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมประชุมช่วงเช้าวันนี้ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ ได้ตอบรับ และส่งรายชื่อตัวแทนที่จะเข้าร่วมไว้แล้ว

โดยในการประชุมครั้งนี้ เบื้องต้นทาง พล.ท.วิจักข์ฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ระบุว่า การจัดเวทีในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาส ให้ภาคประชาชน เครือข่ายชุมชน และทางฝ่ายศาลอุทธรณ์ภาค 5 ได้พูดคุยเจรจาเหตุผลร่วมกัน เพื่อหาทางออก โดยที่ทางกองทัพภาคที่ 3 เป็นตัวกลาง รวบรวมข้อมูลและจัดทำข้อสรุปทั้งหมด นำเสนอให้ ผบ.ทบ. ในฐานะเลขาธิการ คสช.เพื่อนำเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในฐานะ หน.คสช. พิจารณาตัดสินใจต่อไป ซึ่งน่าจะนำเสนอได้ ไม่เกินวันที่ 11 เม.ย.61

ขณะที่ตัวแทนเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ยืนยันจุดยืนว่าต้องการเรียกร้องให้มีการยุติและยกเลิก โครงการนี้ โดยการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง เฉพาะในพื้นที่ บ้านพักที่ล้ำยื่นเข้าไปในพื้นที่ป่าด้านบนออกทั้ง หมด แล้วทำการฟื้นฟูพื้นที่สภาพป่า ให้กับมาเป็นเหมือนเดิม ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับในส่วนของพื้นที่ก่อ สร้างอาคารสำนักงาน และแฟลตที่พักที่อยู่พื้นราบ รวมทั้งโครงการอื่นๆของหน่วยงานอื่น

...

ตัดสินคนอื่นจนชิน วิจารณ์คนอื่นจนติดเป็นนิสัย แต่รับไม่ได้ถ้าจะมีคนอื่นมาวิพากวิจารณ์บ้าง
หัวโขนคือผู้พิพากษาที่กินเงินเดือนภาษีประชาชน ค่าของหัวโขนคือได้รับการยกย่องถ้าตัดสินคดีด้วยความยุติธรรม 
ปราศจากหัวโขนก็เป็นคนมีค่าของคนเหมือนชาวบ้านทั่วๆไป แต่หากไร้ซึ่งจิตสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็ต่ำค่ายิ่งกว่าชาวบ้านที่มีจิตสำนึกว่าอะไรผิดอะไรถูก

Apichart Payakkhin

...

เรื่องเกี่ยวข้อง...

กางข้อมูลบ้านพักตุลาการ ดอยสุเทพ ปัญหาใหญ่ชนชั้นปกครอง (ศาล-ทหาร) 'พลิ้วแบบถูกกฎหมาย'

(https://www.gmlive.com/doi-suthep-houses-for-thai-judges-legal-but-inappropriate)