วันจันทร์, กันยายน 19, 2559

Yingluck Shinawatra : วงจรที่ไม่มีวันจบสิ้นไปจากสังคมไทย หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกและขอให้เป็นผู้รับเคราะห์คนสุดท้าย

วันนี้ 19 กันยายน 2559 ครบรอบ10 ปี รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ก็ไม่ต่างจาก 22 พฤษภาคม 2557 แม้เวลาจะผ่านไป หลายปีแล้วแต่ก็เหมือนวงจรนี้ไม่มีวันจบสิ้นไปจากสังคมไทย

การรัฐประหารแต่ละครั้งทำให้ขาดโอกาสในการที่ประเทศจะยืนอยู่ในเวทีโลกอย่างสง่างาม ขาดการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งการค้าและการลงทุนจากนานาอารยประเทศ รวมถึงสิทธิเสรีภาพของคนไทยก็ถูกลิดรอน

ซึ่งก็ได้แต่หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกและขอให้ดิฉันเป็นผู้รับเคราะห์คนสุดท้ายจากเหตุการณ์รัฐประหารค่ะ


Yingluck Shinawatra

ooo

ความเห็นส่วนหนึ่งจากโพสต์

https://www.facebook.com/Y.Shinawatra/photos/a.106877456023385.4057.105044319540032/1329969223714196/?type=3&theater

Noppanan Thongkhaw - ปี 2549 เอานายกทักษิณออกจากตำแหน่ง ยุบพรรคไทยรักไทย เพราะคิดว่าถ้าไม่มีทักษิณกับพรรคไทยรักไทยแล้ว พวกเขาจะชนะการเลือกตั้ง แต่ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้น เลือกตั้งใหญ่ ปี 50 พรรคพลังประชาชนชนะการเลือกตั้งอย่างท่วมท้น
ปี 2551 เอานายกสมัครออกจากตำแหน่ง ปี 2552 เอานายกสมชายออกจากตำแหน่ง ยุบพรรคพลังประชาชน เพราะคิดว่าถ้าไม่มีสมัคร-สมชายกับพรรคพลังประชาชนแล้ว พวกเขาจะชนะการเลือกตั้ง แต่ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้น เลือกตั้งใหญ่ ปี 54 พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งอย่างท่วมท้น
ปี 2557 เอานายกยิ่งลักษณ์ออกจากตำแหน่ง เพราะคิดว่าถ้าไม่มียิ่งลักษณ์แล้ว พวกเขาจะชนะการเลือกตั้ง
พวกคุณไม่ได้สู้อยู่กับทักษิณ ยิ่งลักษณ์ และพรรคเพื่อไทย แต่คุณกำลังสู้อยู่กับประชาชนที่เป็นเสียงส่วนใหญ่ของประเทศ ต่อให้คุณปฏิรูป ปฏิวัติ เขียนรัฐธรรมนูญใหม่อีกสักกี่ครั้ง คุณก็ไม่มีทางชนะการเลือกตั้ง ไม่มีทางชนะใจประชาชน เพราะประชาชนรู้แล้วว่า
- พรรคการเมืองไหนที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
- พรรคการเมืองไหนที่ทำให้พวกเขาได้ลูกหลานกลับคืนมาจากยาเสพติด ด้วยนโยบายประกาศสงครามกับยาเสพติด
- พรรคการเมืองไหนที่ทำให้คนยากจนไม่เป็นผู้ป่วยอนาถาเวลาไปโรงพยาบาล ด้วยนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค
- พรรคการเมืองไหนที่พยายามทำให้ราคาพืชผลทางการเกษตรสูงขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สูงขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
- พรรคการเมืองไหนที่ทำให้พวกเขามีงานทำ มีรายได้ มีแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อนำไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพ ด้วยนโยบายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และนโยบายกองทุนหมู่บ้าน
- พรรคการเมืองไหนที่ทำให้ค่าแรงขั้นต่ำเท่ากันทั่วประเทศ ทำให้ผู้ใช้แรงงานมีรายได้สูงขึ้น เพียงพอที่จะเลี้ยงครอบครัวได้
- พรรคการเมืองไหนที่ทำให้คนยากจนมีบ้านอยู่อาศัย ด้วยนโยบายบ้านเอื้ออาทร
**เพราะนโยบายของพรรคการเมืองนี้ไม่ใช่แค่ประชานิยม แต่กลายเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานของประชาชนไปแล้ว**
...

อุทัย พลเยี่ยม - ตอนนี้เป็นงัยละคนตกงานโจรเต็มบ้านไม่มีงานทำคนดีต้องออกปล้นหาเงินเพื่อเลี้ยงชีพทหารบริหารประเทศห่วยแตกยับพังหมดๆสภาพประเทศยังจะบอกว่าดีอิกเหรอ
...

เอชัง เอชังหนุ่มอินดี้ หนุ่มอินดี้ - ประเทศถดถอยเศรษฐกิจพังประชาชนยากจน ล้วนมาจากที่ แป๊ะลิ้มและ ผบ.ทหารทำทั้งนั้นแทนที่จะพัฒนาไปถึงไหนต่อไหนกลับมีไอ้บ้าไม่กี่คนที่ยังยึดติดกับอำนาจเก่าไม่เห็นหัวประชาชน ถึงรับกรรมกันจนทุกวันนี้