วันพฤหัสบดี, กันยายน 08, 2559

เผื่อพลาดชม... เปิดตัว iPhone 7 พร้อมสรุปทุกอย่างของงานเปิดตัว
https://www.facebook.com/digilifetv/videos/1186564164750066/