วันพฤหัสบดี, กันยายน 08, 2559

FB Live - Somsak Jeamteerasakul สนทนากับ อ. Piyabutr Saengkanokkul เรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยooo


“10 years of Politico-Social crisis in Thailand”


A SEMINAR IN PARIS, FRANCE

19 September 2016

Panel discussions 1. Causes and Consequence of the Crisis

Speakers:
Giles Ji Ungpakorn
Janya Yimprasert
Dr. Oliver Pye
Andrew MacGregor Marshall

19 September 2016
Time: - 09.00 - 12.30
Venue: - Sciences Politiques 56 Rue Jacop 75006

Panel discussions 2. Ten years later, reaching an impasse

Speakers:
Dr. Somsak Jeamteerasakul,
Dr. Pavin Chachavalpongpun
Dr. Piyabutre Saengkanokkul

Moderator: Eugénie Merieau

19 September 2016
Time: - 16.00-1900
Venue: - Sciences Politiques 56 Rue Jacop 75006