วันเสาร์, กันยายน 10, 2559

ความเสี่ยงธุรกรรมการเงินออนไลน์ และวิธีลดความเสี่ยง (Information Security Tips for using Internet Banking)

https://www.facebook.com/teeneethaipbs/videos/1216862305032137/

ooo

Information Security Tips for using Internet Banking

คลิปเต็มhttps://www.youtube.com/watch?v=UpWfnAPEdvg

Md. Jahangir Alam, CISA

Published on Aug 9, 2015

This is an awareness program created by Md. Jahangir Alam, owner of www.infosecaeareness.net.