วันจันทร์, กันยายน 05, 2559

นักสิทธิมนุษยชนอาเซี่ยน ชำแหละ"กสม." ติง.ถ้าไม่รู้หน้าที่ก็ควร"ลาออก"
https://www.youtube.com/watch?v=DsJMUnUVd9Y

นักสิทธิมนุษยชนอาเซี่ยน ชำแหละ"กสม." ติง.ถ้าไม่รู้หน้าที่ก็ควร"ลาออก"

jom voice

Published on Sep 5, 2016

ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี ประธานร่วมคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หรือ ไอช่า (AICHR) และอาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ กสม.ว่า แม้กสม.จะทำหน้าที่ในภาวะกดดันเพราะเป็นรัฐบาลเผด็จการทหาร แต่กสม.ทุกคนต้องมีสำนึก รู้หน้าที่ และทำหน้าที่ในภาวะที่มีวิกฤติด้านสิทธิมนุษยชนให้ได้ ที่ผ่านมามีข้อร้องเรียนถึงการทำงานของ กสม.ชุดนี้มาก ซึ่งไม่แตกต่างจากชุดที่สอง แต่แม้ว่าที่มาของ กสม.ชุดนี้จะมาจากรัฐบาลทหาร ก็ไม่ได้หมายความว่า จะทำให้ขาดอิสระในการทำงานเพราะมีกฎหมายรองรับความเป็นอิสระที่ไม่ต้องเกรงอกเกรงใจทหารอยู่แล้ว บางประเทศอย่างอินโดฯเผด็จการทหารก็แต่งตั้ง กสม.แต่กสม.อินโดฯทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ มุ่งมั่น มีความรู้ และเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างดี สำหรับ กสม.ไทยถ้าไม่ทำหน้าที่ส่งเสริม ปกป้อง สิทธิมนุษยชนอย่างเต็มที่ หรือทำหน้าที่โดยขาดจิตสำนึกเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้ว ก็ควรที่จะลาออก เพื่อไม่ต้องเสียงบประมาณแผ่นดิน