วันศุกร์, กันยายน 16, 2559

"เพนกวิน" ปลุกนักเรียนทั่วประเทศ หยุด "ครูโหด"
https://www.youtube.com/watch?v=TiW24dTH1rI

"เพนกวิน"ปลุกนักเรียนทั่วประเทศ.หยุด"ครูโหด"

jom voice

Published on Sep 15, 2016

นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเคลื่อนไหวเพื่อการปฎิรูปการศึกษา ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กรณีครูลงโทษนักเรียนอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งว่า เป็นความล้มเหลวของระบบการสร้างครูไทย ที่ไม่สามารถสั่งสอนนักเรียนโดยไม่ต้องใช้การลงโทษอย่างรุนแรงได้ แม้จะเป็นเรือ่งเศร้าแต่เป็นเรื่องจริงในสังคมไทยที่เป็นสังคมอำนาจนิยม ครู ถูกวางไว้ที่สูง จึงไม่เกรงกลัวที่จะทำรุนแรงกับนักเรียน ในระยะสั้นจะต้องเรียกร้องให้ เด็ก และผู้ปกครองมีส่วนในการประเมินความเจริญก้าวหน้าของครูผู้สอนในโรงเรียน ส่วนระยะยาวนักเรียนเองควรจะรวมกลุ่มกันเพื่อ ปกป้องสิทธิของตัวเองและป้องกันไม่ให้ครูลงโทษอย่างรุนแรง และเรียกร้องความเป็นธรรมหากครูใช้อารมณ์ในการลงโทษนักเรียน