วันเสาร์, กันยายน 17, 2559

คึกคะนองตอนทำ..หัวหดตอนเกิดเรื่อง!! รวมภาพรับน้องเถื่อน-อุบาท ที่เห็นภาพแล้วจะต้องส่ายหัว กับการกระทำที่ไม่สร้างสรรค์!!

ที่มา เวป ข่าวจริง
13 กันยายน 2016

นำมาเป็นตัวอย่าง ดูภาพเต็มไ้ด้ที่
http://khaojing.com/19915/