วันพุธ, กันยายน 21, 2559

ตระกูล 'จันทร์โอชา' ฟัง 'ใบตองแห้ง' ยัง - ตระกูลคุณ ไม่ต่างจากนักการเมือง