วันพุธ, กันยายน 21, 2559

เหี้ยผิดตรงไหน ทำไมต้องเซ็ตซีโร่
https://www.youtube.com/watch?v=Y9GDX501xpg

เหี้ยผิดตรงไหน ทำไมต้องเซ็ตซีโร่

VOICE TV

Published on Sep 20, 2016

รับชมรายการเต็มได้ที่ http://shows.voicetv.co.th/wakeupnews...

การจับตัวเหี้ยหรือตัวเงินตัวทองยังเป็นประเด็นไม่เลิก ฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐให้เหตุผลว่าเรื่องนี้เป็นข่าวในสังคมทางรัฐจึงต้องให้ความสนใจ ทำให้การจับกุมเหี้ยยังดำเนินต่อไปอีกหลายวาระ หรือจนกว่าทางรัฐจะเห็นว่าจับกุมตัวเหี้ยในปริมาณที่สามารถควบคุมการแพร่ขยายพันธุ์ได้แล้ว