วันอาทิตย์, มิถุนายน 05, 2559

สารจาก ขบวนการอีสานใหม่ Neo E-Saan Movement - อยากฮู้ว่าในอีสานมีอีหยังเกิดขึ้นแน่ ต้องลุกออกมาย่าง (เดิน) นำกัน ประชาชนมีสิทธิกำหนดนโยบายอีหลีบ่ ...อยากฮู้ต้องลุกขึ้นมาย่างนำกัน
https://www.youtube.com/watch?v=IY6Jepy7jCc&feature=youtu.be

Walk for Rigths ชีพจรลงเท้า เยี่ยมยาม ถามข่าว

equality freedom

Published on Jun 3, 2016

เดิน...... เดิน...... เดิน......

ติดตามพวกเราได้ที่ .........

Facebook : ขบวนการอีสานใหม่ Neo E-saan Movement

 ขบวนการอีสานใหม่ Neo E-Saan Movement