วันจันทร์, มิถุนายน 06, 2559

อะแฮ่ม! เกษียร เตชะพีระ ตัดเกรด-แจก F รัฐธรรมนูญมีชัย
https://www.youtube.com/watch?v=pFSHnY38FQ0

รธน.กับประชามติที่เลือกได้ #5 เกษียร เตชะพีระ ตัดเกรด-แจก F รัฐธรรมนูญมีชัย

prachatai


Published on May 23, 2016

เสวนารัฐธรรมนูญกับประชามติที่เลือกได้ เกษียร เตชะพีระ อ่านร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับมีชัยทั้งฉบับ 16 หมวด 279 มาตรา คงให้เกรด D และถ้ารวมบทเฉพาะกาล แล้วคงให้ติด F ชี้เป็นรัฐธรรมนูญเพื่อไปสู่ระบอบ "ไม่ประชาธิปไตย" พ่วงแพกเกจสร้างระเบียบอำนาจ คสช. 4 ประการ หนึ่ง สถานการณ์ไม่ปกติ ดังนั้น ต้องใช้อำนาจพิเศษ ภาวะยกเว้นที่ปลอดความขัดแย้งทางการเมือง ใต้อำนาจอาญาสิทธิ์ สอง ประชาธิปไตยย้อนยุคใต้การกำกับของสถาบันกา­รเมืองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง สาม เพิ่มอำนาจบังคับและบทบาทการเมืองของกองทั­พ สี่เศรษฐกิจประชารัฐ ใต้อำนาจนำของรัฐราชการและทุนใหญ่

อ่านต่อ http://prachatai.com/journal/2016/05/...