วันจันทร์, มิถุนายน 06, 2559

อิทธิพลของ “สื่อกระจก” บทความที่ชื่อ “สำรวม สุภาพ สุขุม ท่วงทำนองที่ผู้นำไทยไม่มี” ของหม่อมปลื้ม’ ดังเหมือน ‘พลุแตก’

09.00 INDEX บทบาท สรรเสริญ วีรชน วินธัย ‘หม่อมปลื้ม’ ดังเหมือน ‘พลุแตก’


ที่มา มติชนออนไลน์
6 มิ.ย. 59


การออกมา “แถลง” ในกรณีของ ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล หรือ “หม่อมปลื้ม” ของรัฐบาลและคสช.

ถือว่า “สำคัญ”

เพราะไม่เพียงแต่จะได้ยินเสียงจาก พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด

หากยังได้ยินเสียงจาก พล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค

และตามมาด้วยเสียงอันเข้มแข็ง เหี้ยมหาญ ของ พ.อ.วินธัย สุวารี

เป็นการผนึกพลังของ 2 พล.ต. 1 พ.อ.

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด พล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค เป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เท่ากับดังมาจาก”ทำเนียบรัฐบาล”

ขณะเดียวกัน พ.อ.วินธัย สุวารี เป็นโฆษกประจำคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เท่ากับดังมาจาก “คสช.”

เป็นการผนึกตัว รวมพลังของ 2 พล.ต. 1 พ.อ. เพื่อเล่นงาน ม.ล.ณัฎฐกรณ์ เทวกุล

เรื่องนี้จึง “สำคัญ”

ปฏิกิริยาอันมาจาก 2 พล.ต. 1 พ.อ. ต่อ 1 หม่อมหลวงครั้งนี้สะท้อนอะไรในทางเป็นจริง

มิใช่เรื่องของความเป็น “ตัวตลก” หรือมิใช่

หากที่แหลมคมเป็นอย่างมากก็คือ สะท้อนให้เห็นอิทธิพลของ “สื่อกระจก”

เป็น “สื่อกระจก” ในสังคม “ออนไลน์”

เพราะว่าบทความที่ชื่อ “สำรวม สุภาพ สุขุม ท่วงทำนองที่ผู้นำไทยไม่มี”

มิได้ปรากฏบนหน้า”หนังสือพิมพ์”

หากปรากฏผ่านเว็บไซต์ “ประชาไท” เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน

พอวันที่ 5 มิถุนายนก็ “เปรี้ยง”

ถามว่าการออกมาตอบโต้โดยโฆษกระดับ 2 พล.ต. 1 พ.อ. ได้ผลหรือไม่

ตอบได้เลยว่า “ได้ผล”

ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดคำถามที่ว่า ตกลงที่ว่าเป็น “ตัวตลก” นั้นเป็นอย่างไร

หากแต่ทุกคนล้วนอยากได้ “อ่าน”

หลังจากปรากฏใน “ประชาไท” เมื่อเวลา 19.38 ของวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน อาจมีคนอ่านเพียง 2,118 ราย

แต่พอผ่านวันที่ 5 และอึกทึกครึกโครมในวันที่ 6 มิถุนายน เชื่อได้เลยว่าจำนวน “รีดเดอร์” อาจทะลุจากหลักพันไปถึงเรือนหมื่นได้

เท่ากับ 2 พล.ต. 1 พ.อ. ช่วย “กระจาย”

สร้างความดังให้กับ ม.ล.ณัฎฐกรณ์ เทวกุล