วันจันทร์, เมษายน 11, 2559

ว่าแล้วไง คำแปลไทยบทความในนิตยสาร Marie Claire ฉบับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ออกแล้ว

ว่าแล้วไง คำแปลไทยบทความในนิตยสาร Marie Claire ฉบับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ คสช. ช่วยเผยแพร่ด้วยการขุดขึ้นมาสั่งแบนเอาเมื่อห้าเดือนให้หลัง ออกแล้ว

คัดมาให้สัมผัสกับพอสังเขปเพื่อแสดงถึงเจตนาบริสุทธิ์ ไม่ก้าวล่วง ไม่จ้วงล้ำ แต่แค่สงสัยในบางตอน เช่นทีว่า “ฝืนยิ้ม” นั้นเหมือนกับที่ประยุทธ์บอกเรื่องพวกทูตฝรั่ง “ก็ยิ้มๆ กัน” หรือไม่

“นายปานเทพ พัวพงศ์พันธ์ ชายร่างเล็ก หน้าเด็ก วัยสี่สิบกว่าปี (เขาบอกว่านี่คือข้อดีของน้ำมันมะพร้าว) ได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร มารี แกลร์ ที่บ้านสไตล์โคโลเนียล แถวถนนพระอาทิตย์ว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ตั้งมั่นในหลักทศพิธราชธรรม ปฏิบัติตามทางสายกลาง เป็นศูนย์รวมจิตใจและความสงบสุขของสังคมในประเทศที่ยังพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ปานเทพยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ดั้งเดิมของตน ตั้งแต่ยังเป็นโฆษกของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองฝ่ายขวา สนับสนุนระบอบกัตริย์อย่างเต็มที่ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวของฝ่าย พธม. เกือบจะมีผลทำให้ประชาธิปไตยแบบไทยๆ ที่อ่อนแอเข้าสู่สงครามกลางเมือง แต่เมื่อได้ถามปานเทพว่ามีความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชมากเท่ากับที่มีต่อพระราชบิดาหรือไม่ จากคนที่ดูสุภาพเรียบร้อยปานเทพก็ทำได้แค่ฝืนยิ้มแต่เพียงเท่านั้น

......

ดาราท่านหนึ่งที่ไม่ประสงค์ออกนาม (และผู้ให้สัมภาษณ์อีกหลายท่านเช่นกันที่ไม่ประสงค์ออกนาม เมื่อถูกถามถึงเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์) ได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร มารี แกลร์ ว่าเรื่องพระมหากษัตริยืและพระบรมวงศานุวงศ์ จะอภิปรายอย่างเปิดเผยในที่สาธารณะมิได้ แม้กระทั่งจะพูดเรื่องราวเหล่านี้กับผู้ใกล้ชิดพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหลาย ยังต้องพูดด้วยความระมัดระวัง เพราะเหตุนี้จึงจำเป็นต้องพุดกันอย่างอ้อมๆ หรือใช้ปฏิรูปพจน์ (allusion) เมื่อต้องพูดถึงเรื่องต้องห้าม หากใช้คำพูดไม่ได้ก้ต้องใช้ท่าทางสื่อสารแทน เช่นหากจะพูดถึงพระมหากษัตริย์ก็จะใช้วิธีมองขึ้นบนฟ้า หากจะพูดถึงพระบรมโอรสาธิราชจะขยิบตาข้างหนึ่ง และใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้ทำท่าคล้ายๆ จีบ (แต่นิ้วไม่สัมผัสกัน) ...

......

ผู้ที่ใกล้ชิดที่ล่วงรู้เรื่องลับต่างๆ ในวัง ได้ให้สัมภาษณ์ที่ร้านสตาร์บัคแห่งหนึ่งย่านชานกรุง ได้กล่าวไว้ว่า ขณะนี้สมเด็จพระบรมโอราสาธิราชฯ กำลังจัดการชีวิตส่วนพระองค์ให้เข้าที่เข้าทางก่อนที่พระราชบิดาจะเสด็จสวรรคต บัดนี้สมเด็จพระบรมฯ มีความเป็นผู้ใหญ่และฉลาดมากขึ้นกว่าที่เราทราบๆ กัน หากไม่ทำเช่นนี้พระองค์ไม่อาจเอาตัวรอดท่ามกลางกลลวง และเรื่องราวความขัดแย้งต่างๆ ในราชสำนัก

......

(ขออภัย ไม่มีลิ้งค์ ไม่เห็นที่มา เพราะว่าไม่ตั้งใจเผยแพร่แต่อย่างใด)